ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,    5/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 319
 
Προς:
Τα μέλη του ΣΕΑ
 
                                                                                                                     
ΘΕΜΑ: Συνάντηση του ΔΣ του ΣΕΑ με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λ. Μενδώνη στις 2/11/2020
 
Συναδέλφισσες-οι,
 
Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 238/16-9-2020 επιστολής που αποστείλαμε στην Υπουργό σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 45 του Ν. 4674/2020 και τον καθορισμό των θέσεων ευθύνης της ΓΔΑΠΚ, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων και των συναφών κλάδων, ως θέσεων που απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη για τη συζήτηση αυτού του θέματος στις 2/11.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λ. Μενδώνη, ο ΓΓ Πολιτισμού κ. Γ. Διδασκάλου, ο Διευθυντής του γραφείου της Υπουργού κ. Κ. Πλατίτσας, ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ κ. Ε. Αντωνόπουλος και αντιπροσωπία από το ΔΣ του Συλλόγου μας.

Εκ μέρους όλων των μελών του Συλλόγου, το ΔΣ ενημέρωσε την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΠΟΑ ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη να προχωρήσει η επιλογή προϊσταμένων με την διαδικασία των κρίσεων, με διαφάνεια και αξιοκρατία, για θέσεις ευθύνης στη ΓΔΑΠΚ (Διευθυντών, Τμηματαρχών), που πλέον μετρά πολλά χρόνια καθυστέρησης, με την ταυτόχρονη εξασφάλιση τόσο της κατοχύρωσής τους ως θέσεις που απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις (ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να γίνουν προϊστάμενοι αρχαιολογικών Διευθύνσεων ή Τμημάτων υπάλληλοι χωρίς το αντίστοιχο πρώτο πτυχίο κατεύθυνσης Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ή συναφές), όσο και της ισότιμης πρόσβασης όλων των συναδέλφων στη διαδικασία των κρίσεων, με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας όλων και την διευθέτηση του θέματος της πιστοποίησης άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας για όσους έχουν περάσει γραπτή εξέταση ξένης γλώσσας.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού μας ενημέρωσε ότι, συμφωνώντας με το αίτημά μας, απέστειλε στις 22/10/2020 επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τ. Θεοδωρικάκο, με την οποία ζητά να εκδοθεί η απόφαση που προβλέπει ο νόμος για την αναγνώριση των θέσεων ευθύνης της ΓΔΑΠΚ ως θέσεων που απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις, και αναμένει τις κατά νόμον ενέργειες του ΥΠΕΣ. Το ΔΣ του ΣΕΑ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενέργεια αυτή, όπως και για το γεγονός ότι ο Ν. 4674/2020 περιείχε ρυθμίσεις που έκαναν πιο λειτουργική τη διαδικασία των κρίσεων για τις θέσεις ευθύνης της ΓΔΑΠΚ.
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού μας επεσήμανε, επιπλέον, ότι σύμφωνα με το νόμο οι επιλογές σε θέσεις ευθύνης εκκινούν από την ανώτερη βαθμίδα, αυτή του Γενικού Διευθυντή. Για τη ΓΔΑΠΚ και τη ΓΔΑΜΤΕ η προκήρυξη της θέσης θα γίνει τον 2/2021, με βάση τα προβλεπόμενα από τον νόμο (5 μήνες πριν την λήξη της θητείας των νυν Γεν. Δ/ντών), ως εκ τούτου οι κρίσεις για τις θέσεις ευθύνης των Διευθυντών και των Τμηματαρχών θα έρθουν στη συνέχεια. Το ΔΣ εξέφρασε την διαφωνία του, καθώς εν τοις πράγμασι με τον τρόπο αυτό θα επέλθει νέα πολύμηνη καθυστέρηση στην διαδικασία επιλογής Διευθυντών.

Εν συνεχεία συζητήθηκε το θέμα της ισότιμης πρόσβασης όλων των συναδέλφων στις διαδικασίες επιλογής, που παρακωλύεται από τις ασυνέχειες στη λειτουργία του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο και με τη νέα, νόμιμη σύνθεση, δεν έχει εξετάσει καμία αναγνώριση προϋπηρεσίας, ιδιαίτερα των συναδέλφων ΙΔΑΧ. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο τη βαθμολογική εξέλιξη των συναδέλφων, αλλά και τη μισθολογική τους εξέλιξη, ιδιαίτερα των συναδέλφων που διορίστηκαν πρόσφατα.

Η Υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα μιλήσει στην Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, συναίνεσε στην τακτή λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, και ο Υπηρεσιακός Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι η Διοίκηση θα προχωρήσει κατά προτεραιότητα τις εισηγήσεις για τα θέματα αυτά στο Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
 
                                                                              
                                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
              Η Πρόεδρος                 Η Γενική Γραμματέας
                    
           Δέσποινα Κουτσούμπα
                   
                Εύα Γιατρουδάκη