ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,  23/10/2020
Αρ. Πρωτ.:310
                                                                                                                        
 Προς:
 Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΠΟΑ
 
 Κοιν.:
 ΓΔΟΥ
ΓΔΑΠΚ
 
 
                                                                                                                           
Με την με αρ.πρωτ. 117/12-6-2020 ανακοίνωσή μας, είχαμε εγκαίρως θέσει το θέμα της ισότιμης και δίκαιης κατανομής της υπερωριακής απασχόλησης σε όλες τις υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ και είχαμε ζητήσει να εκδοθεί αντίστοιχη Απόφαση για τους συναδέλφους που υπηρετούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ, οι οποίοι πολύ συχνά, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, αναγκάζονται τεκμηριωμένα να εργάζονται υπερωριακά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Σε συνέχεια αυτού, ενημερωθήκαμε ότι η ΓΔΑΠΚ προχώρησε σε αίτημα δέσμευσης ποσού για την καταβολή υπερωριακής αμοιβής και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ.
Στις 9/10/2020 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (4459/2020) νέα απόφασή σας για την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης για το τελευταίο τρίμηνο του 2020 για τους συναδέλφους και συναδέλφισσες που εργάζονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες που υπάγονται στη ΓΔΑΠΚ.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πορεία του αιτήματος δέσμευσης για την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης και σε όσους συναδέλφους και συναδέλφισσες των περιφερειακών Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ, τεκμηριωμένα εργάζονται υπερωριακά, καθώς η σχετική απόφαση είναι απαραίτητο να εκδοθεί σύντομα για να θεραπευτεί η ανισοτιμία στην αντιμετώπιση των μελών μας.
 
 
 
 
                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
                           Η Πρόεδρος                             Η Γενική Γραμματέας
                    
                  Δέσποινα Κουτσούμπα
                   
                   Εύα Γιατρουδάκη
 
 Ο ΣΕΑ για την καταβολή αποζημίωσης για απογευματινή υπερωριακή εργασία στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α.