ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,  28/9/2020
Αρ. Πρωτ.:246

    
Προς: Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΠΟΑ
            κ. Εμμανουήλ Αντωνόπουλο  
 
Κοιν.: Πρόεδρο Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΥΠΠΟΑ                         
           κ. Αικατερίνη Δελλαπόρτα
                                                    
Αξιότιμε κύριε Υπηρεσιακέ Γραμματέα,
 
Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας στις 24/7/20 με μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, κατά την οποία μας διαβεβαιώσατε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των δυσλειτουργιών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, διαπιστώνουμε μετά λύπης μας, ότι 2 μήνες αργότερα, το εν λόγω συμβούλιο δεν λειτουργεί με ευθύνη της Διοίκησης. Σημειώνουμε ότι η τελευταία συνεδρίαση για τους μονίμους υπαλλήλους πραγματοποιήθηκε στις 17/7/20, ενώ αντίστοιχα για τους ΙΔΑΧ υπαλλήλους στις 20/7/20.

Εντωμεταξύ, μεσολάβησαν η παραίτηση της προηγούμενης προέδρου του Συμβουλίου,  κ. Μαρίας Λαγογιάννη και η αντικατάστασή της από τον κ. Κωνσταντίνο Κίσσα (20/8/20) και, ένα μήνα αργότερα, η πρόσφατη αντικατάσταση του κ. Κίσσα από την κ. Αικατερίνη Δελλαπόρτα, προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη από τον Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα ποσόστωση φύλου στη σύνθεση των συμβουλίων (24/9/20).

Δεδομένου ότι από τις αρχές του 2016 και εξής έχει συσσωρευτεί ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός εκκρεμουσών υποθέσεων στο Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο (βλ. προηγούμενη επιστολή μας για το θέμα την οποία επισυνάπτουμε εκ νέου), η κατάσταση είναι πλέον ασφυκτική και χρήζει αμεσότατης αντιμετώπισης. Από την μακρά εμπειρία του Συλλόγου μας θεωρούμε ότι για την επίλυση του χρονίζοντος αυτού προβλήματος είναι απολύτως απαραίτητο να εξασφαλιστούν όλες ανεξαιρέτως οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πυκνών και τακτικών συνεδριάσεων. Ενδεικτικά προτείνουμε την συνεδρίαση του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου σε τακτό χρόνο, μία φορά την εβδομάδα, με διάρκεια 5-6 ώρες, και με ημερήσιες διατάξεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν μόνο όσα θέματα μπορούν να συζητηθούν κατά τη διάρκεια μίας πεντάωρης περίπου συνεδρίασης. Εξυπακούεται ότι εφόσον αποσυμφοριστεί η προβληματική αυτή κατάσταση, το Συμβούλιο μπορεί να επανέλθει σε αραιότερους ρυθμούς συνεδριάσεων.

Η κατάσταση κύριε Υπηρεσιακέ Γραμματέα δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο εφησυχασμού, ως εκ τούτου, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των από χρόνια πληττόμενων μελών μας, επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
                     Η Πρόεδρος                                 Η Γενική Γραμματέας
              Δέσποινα Κουτσούμπα                           Εύα Γιατρουδάκη