ο Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων χαιρετίζει τα εγκαίνια του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, το οποίο είναι έργο μακράς και επίμοχθης προσπάθειας του δυναμικού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

ο Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων χαιρετίζει τα εγκαίνια του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, το οποίο είναι έργο μακράς και επίμοχθης προσπάθειας του δυναμικού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Εκφράζει ωστόσο τη λύπη αλλά και την απορία του για το περιεχόμενο της πρόσκλησης, στην οποία δεν γίνεται μνεία του Υπουργείου Πολιτισμού και της ΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην οποία ανήκει οργανικά το μουσείο και είναι και ο φορέας λειτουργίας του. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας ο Πρόεδρος του Συλλόγου δεν θα παρίσταται στα εγκαίνια.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ