ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
 
Θεσσαλονίκη, 10-07-2020
 
ΠΡΟΣ:    1.  Τα μέλη του Τοπικού Παρ/τος
                  2.  ΔΣ ΣΕΑ
           
ΘΕΜΑΣυγκρότηση Τοπικής Επιτροπής του Παρ/τος ΣΕΑ Μακεδονίας-Θράκης
 
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

μετά τις αρχαιρεσίες της 29ης Ιουνίου 2020, πραγματοποιή­θηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 η πρώτη συνεδρίαση της 3μελούς Τοπικής Επιτροπής του Παραρτήματος ΣΕΑ Μακεδονίας-Θράκης.
Στη συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα η Τοπική Επιτροπή και εξέλεξε ομόφωνα τον Γιάννη Καρλιάμπα πρόεδρο, τον Ανδρέα Στάγκο γραμματέα και τον Τάσο Κεραμάρη ταμία.

Βασικός στόχος του παραρτήματος είναι η στήριξη και προβολή του έργου των μελών του και η ενδυνάμωση της σχέσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με την κοινωνία για την υποστήριξη της θέσης των ελλήνων αρχαιολόγων ως δημόσιων λειτουργών, αρμόδιων για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ χρήσιμη η ενεργή συμμετοχή όλων των συναδέλφων με ιδέες και προτάσεις και η συγκρότηση ομάδων εργασίας για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Για την επικοινωνία μας εξακολουθεί να ισχύει η ηλεκτρονική διεύθυνση του παραρτήματος (tekdmsea@gmail.com).
 
    Ο Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας                             Ο Ταμίας
 
 
Γιάννης Καρλιάμπας                         Ανδρέας Στάγκος                   Τάσος Κεραμάρης