ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 
Ρόδος, 20-08-2020
 
 
 
Σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020, συνήλθε το Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων που προέκυψε από τις εκλογές της 29ης Ιουνίου 2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. Σταματία Μαρκέτου, Πρόεδρος
  2. Αγγελική Κατσιώτη, Γραμματέας
  3. Χριστοδουλίδης Νίκος, Μέλος
 
Αναπληρωματικό μέλος  ορίζεται η κ. Αναστασία Ψαρολογάκη, όπως είχε προκύψει μετά από κλήρωση λόγω ισοψηφίας μετά την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης.
 
Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Τοπικού Παρατήματος Δωδεκανήσου, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση του συνόλου των μελών του Παρατήματος την εβδομάδα 7-11 Σεπτεμβρίου, προκειμένου τα μέλη να συζητήσουν τα προβλήματα που τους απασχολούν και να θέσουν τα αιτήματα τους. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της συνάντησης θα ανακοινωθεί σύντομα.
 
 
 
Η Πρόεδρος
 
 
Σταματία Μαρκέτου
Η Γραμματέας
 
 
Αγγελική Κατσώτη