ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
                                                                                                                                      Αθήνα, 20/7/2020
Αρ. Πρωτ.:184

Προς:Τα μέλη του ΣΕΑ
 
 
ΘΕΜΑ: Παρέμβαση του ΓΓ στις θερινές άδειες του προσωπικού της ΓΔΑΠΚ
 
Σχετ: Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΠ/375455/7843/16.7.2020 έγγραφο του ΓΓ Πολιτισμού

Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου του Γενικού Γραμματέα, που στάλθηκε ειδικά τις υπηρεσίες των ΓΔΑΠΚ και ΓΔΑΜΤΕ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων είναι υποχρεωμένος να υπενθυμίσει ότι το δικαίωμα κανονικής άδειας όλων των δημοσίων υπαλλήλων διέπεται από τα άρθρα 48 και 49 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν. 3528/2007 όπως ισχύει). Στο άρθρο 49, μάλιστα, αναφέρεται ρητά: «Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, από 15 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου».
Μόνοι αρμόδιοι για την εύρυθμη λειτουργία κάθε υπηρεσίας και για τον προγραμματισμό των αδειών με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους, είναι οι ίδιοι οι Διευθυντές των υπηρεσιών, που γνωρίζουν τις ανάγκες τόσο των υπηρεσιών όσο και τα αιτήματα του προσωπικού. Επί δεκαετίες οι υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ λειτουργούν απρόσκοπτα, και ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, με πλήθος ανασκαφών, εκδηλώσεων, έργων κλπ, χωρίς να καταπατώνται τα δικαιώματα των εργαζόμενων σε αυτές, όπως το δικαίωμα επιλογής του χρονικού διαστήματος της κανονικής άδειας. Το ίδιο μπορούν να εξασφαλίσουν και φέτος οι Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ χωρίς να έχουν ανάγκη από «ντιρεκτίβες» της πολιτικής ηγεσίας που έχουν εκδοθεί αναρμοδίως και προδίδουν άγνοια του τρόπου λειτουργίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Τονίζεται επίσης ότι η οριζόντια προτροπή επιλεκτικά και αποκλειστικά και μόνο στις Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ και της ΓΔΑΜΤΕ  αποτελεί ευθεία διάκριση μεταξύ των υπαλλήλων του υπουργείου.
Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να προχωρήσουν στον προγραμματισμό αδειών ανά υπηρεσία με βάση τους νόμους, την κοινή πρακτική και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας.
 
 
                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
             
                                             Η Πρόεδρος              Η Γενική Γραμματέας
                              
                                      Δέσποινα Κουτσούμπα         Εύα Γιατρουδάκη