Όπως πληροφορηθήκαμε από Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, τις ημέρες αυτές γίνονται επιλεκτικά τηλέφωνα για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο πρόσκλησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου, που μόλις δημοσιεύτηκε.

Προς Τον κ. Θ. Δραβίλλα,Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΟ
ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υπουργού
Πολιτισμού
2. κ. Μ. Βλαζάκη
Γ. Δ/νση Αρχαιοτήτων
& Πολ. Κληρονομιάς
 
Όπως πληροφορηθήκαμε από Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, τις ημέρες αυτές γίνονται επιλεκτικά τηλέφωνα για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο πρόσκλησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου, που μόλις δημοσιεύτηκε. Μετά από αυτή την πληροφορία, ο Σ.Ε.Α. απευθύνθηκε στους καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, δηλαδή στην Διαχειριστική Αρχή και στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων, οι οποίοι διατύπωσαν παντελή άγνοια για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν αυτό πράγματι αληθεύει. Εάν ναι, ερωτούμε με ποια κριτήρια επελέγησαν τα συγκεκριμένα έργα, τη στιγμή που δεν έχει προηγηθεί η σχετική συνάντηση εργασίας με τους αρμόδιους διευθυντές των Υπηρεσιών και η απαραίτητη ιεράρχηση των προτάσεων βάσει των απαιτήσεων που θέτουν αφ’ ενός το ΕΣΠΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφ’ ετέρου οι ανάγκες των μνημείων, όπως αυτές αξιολογούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Με την ευκαιρία αυτή θα επαναλάβουμε ότι ο ΣΕΑ ως θεσμικός παράγων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την διαδικασία υποβολής, ένταξης και υλοποίησης των έργων στο ΕΣΠΑ, ώστε αυτά να γίνονται σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, την σκοπιμότητα και την ωριμότητα των πράξεων.
ΣΥΝ.: Το με α.π. 167/16-9-2009 έγγραφο του ΣΕΑ προς τον Υπουργό Πολιτισμού.
 
 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,
 
Ο Πρόεδρος                     Η Γενική Γραμματέας
 
Δημήτρης Αθανασούλης      Άλκηστη Παπαδημητρίου