ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
                                                                                                                           Αθήνα, 26/6/2020
 Αρ. Πρωτ.:149
 
                                                                                                                             Προς:
Τα μέλη του ΣΕΑ
 
Θέμα: Παροχή διευκόλυνσης
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι, με το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/323383/21689/26-6-2020
έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.Α., το οποίο διαβιβάζεται συνημμένο, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, ανάλογα με την απόσταση του πλησιέστερου εκλογικού κέντρου από την έδρα της εκάστοτε Υπηρεσίας.
Όπως παγίως εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις Γενικών Συνελεύσεων και αρχαιρεσιών των συλλόγων εργαζομένων του ΥΠΠΟΑ, η άδεια δίδεται ως εξής:
 
α) Άδεια απουσίας μιας (1) ημέρας, στις 29 Ιουνίου 2020, στους υπαλλήλους-μέλη του ΣΕΑ, που εργάζονται σε Υπηρεσίες με έδρα έως 200 χιλιομέτρων από το πλησιέστερο εκλογικό κέντρο.
β) Άδεια απουσίας δύο (2) ημερών στις 29 και 30 Ιουνίου 2020, στους υπαλλήλους-μέλη του ΣΕΑ, που εργάζονται σε Υπηρεσίες με έδρα άνω των 201 χιλιομέτρων από το πλησιέστερο εκλογικό κέντρο.
 
Παρακαλούνται τα μέλη να προσέλθουν σε διαφορετικές ώρες εντός της ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού. Δεδομένων και των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω των μέτρων πρόληψης και προστασίας για τον κορωνοϊό, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να συμβάλλουν στην απρόσκοπτη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Συλλόγου.
 
 
Συνημμένο: Έγγραφο με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/323383/21689/26-6-2020
 
 
                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
             
                                                 Η Πρόεδρος          Η Γενική Γραμματέας
                              
                                             Σταματία Μαρκέτου     Ειρήνη Σκιαδαρέση