ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
  Αθήνα, 05/06/2020
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΚΕΦΕ)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

(ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ)

 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ύστερα από την άρση των περιοριστικών μέτρων,  η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αποδέχεται την από 05-06-2020 Εισήγηση του Δ.Σ. του ΣΕΑ (η οποία μας γνωστοποιήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Τοπικών Παραρτημάτων, στις 29 Ιουνίου 2020.
Για τη διευκόλυνση των μελών που υπηρετούν στην περιφέρεια, να διεξαχθούν αρχαιρεσίες εκτός από την Αθήνα και σε άλλες πόλεις με ευθύνη Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών που διορίστηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 34 α, παρ. γ)
Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα εκλογικά κέντρα:
 1. Για το Τοπικό Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης στη Θεσσαλονίκη
 2. Για το Τοπικό Παράρτημα Θεσσαλίας στη Λάρισα
 3. Για το Τοπικό Παράρτημα Κρήτης στο Ηράκλειο
 4. Για το Τοπικό Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα
 5. Για το Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου στη Ρόδο
 6. Για το Τοπικό Παράρτημα Ηπείρου – Κερκύρας στα Ιωάννινα
Επιπλέον η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψιν τη δεδομένη συγκυρία και θέλοντας να συμβάλει στον περιοριρισμό των μετακινήσεων των συναδέλφων που εργάζονται στα νησιά, αποδέχεται την εισήγηση του Δ.Σ.  να λειτουργήσουν δύο επιπλέον εκλογικά κέντρα στην Κέρκυρα και στη Λέσβο, εφόσον είναι δυνατή η συγκρότηση των αντίστοιχων τοπικών εφορευτικών επιτροπών. Για το θέμα θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.  
Για τη συγκρότηση των Τοπικών Παραρτημάτων θα υπάρχουν δύο (2) κάλπες, μία για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ και μία για την Τοπική Επιτροπή στην έδρα του εκάστοτε Τοπικού Παραρτήματος και εφόσον υποβληθούν υποψηφιότητες για την Τοπική Επιτροπή.
Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή θα τις εκπληρώσουν μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 34α, παρ.α). Σε κάθε περίπτωση δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες έχουν τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο μέχρι τις 17/2/2020 (σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΣΕΑ 161/6.3.2017). Τα μέλη του Συλλόγου ψηφίζουν αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, του διαβατηρίου ή άλλου σχετικού πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (άρθρο 34δ, παρ.β). Για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εκλογών είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας, το οποίο θα σφραγίζεται. Σε περίπτωση απώλειας του, θα συμπληρώνεται σχετική υπεύθυνη δήλωση. Κάθε ψηφοφόρος ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα μόνο μια φορά, διαφορετικά το μέλος αυτό διαγράφεται. Τέλος, επισημαίνουμε ότι, όποιος ψηφοφόρος μετακινηθεί για να ψηφίσει σε άλλο εκλογικό τμήμα πέραν της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανήκει, μπορεί να ψηφίσει μόνο για ΔΣ και Ελεγκτική Επιτροπή, και όχι για Τοπικό Παράρτημα.
Σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 34β, παρ. γ) οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τα Τοπικά Παραρτήματα θα πρέπει να υποβληθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή από σήμερα Παρασκευή 05/06/2020 μέχρι και το Σάββατο 20/06/2020 και ώρα 17:00. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθούν με ευθύνη των παρατάξεων ή των τυχόν μεμονωμένων (εκτός συνδυασμών) υποψηφίων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (διά του Συλλόγου) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (archaeol@otenet.gr), το αργότερο μέχρι τις 20/06/2020 και ώρα 17:00. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας των Τοπικών Παραρτημάτων θα πρέπει να αποσταλούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές έως και τις 20/06/2020 και ώρα 17:00. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34γ παρ. στ του Καταστατικού, οι υποψήφιοι μετέχουν στις αρχαιρεσίες είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, είτε σε παραταξιακά ψηφοδέλτια, είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι.
Κατόπιν ψηφοφορίας που διεξήχθη την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης (17/2/2020) εκλέχθηκε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με έδρα την Αθήνα, η οποία απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
 
Τακτικά μέλη:
 
 1. Γερογιώργη Σοφία, τηλ. 2132139537 sgerogiorgi@culture.gr
 2. Κόσσυβα Αγγελική, τηλ. 2752027502 akossiva@culture.gr
 3. Κούτσικου Χρυσαυγή, τηλ. 2103219860 chkoutsikou@culture.gr
 4. Σβανά Ειρήνη, τηλ. 2103313343, εσωτ.106 eirsvana@yahoo.gr
 5. Τζαβέλλα Έλλη, τηλ. 2262023559 ellitzav@gmail.com
 
Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Κοντοπανάγου Μαριλένα, τηλ. 2109238747 mkontopanagou@culture.gr
 2. Πίνη Εύη, τηλ. 2104590700, 2104590707 evipini@yahoo.gr
 
Οι κατά τόπους Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές είναι:
Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Τακτικά μέλη
 1. Μανδάκη Μαρία, τηλ. 2313310439 mmandaki@culture.gr
 2. Μουσταντάμη Χριστίνα chmoustantami@culture.gr
     Αναπληρωματικά μέλη
 1. Σαρηγιαννίδου Χαραλαμπία, τηλ. 2313310456
 2. Τζεβρένη Σταυρούλα, τηλ. 2310204868
 
Ηπείρου – Κερκύρας με έδρα τα Ιωάννινα
Τακτικά μέλη
 1. Νιάρου Μαρία, τηλ. 2681024636, kazeskaki@yahoo.gr
 2. Αρκουμάνης Αθανάσιος, τηλ. 2681024636, arkart8@yahoo.gr
Αναπληρωματικό μέλος
1. Δημητρακοπούλου Ξένια, τηλ. 2651025989, pdimitrakopoulou@culture.gr
 
Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα
Τακτικά Μέλη
1. Κραχτοπούλου Αθανασία, τηλ. 2441061564, akrachtopoulou@culture.gr
2. Σταυρακούδη Καλλιόπη
     Αναπληρωματικά μέλη
1. Τριανταφυλλοπούλου Πελαγία, τηλ. 2421076278, ptriantafyllopoulou@culture.gr
2. Καραγιαννόπουλος Χρήστος, τηλ. 2441061564, chkaragiannopoulos@culture.gr
 
 
 
Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο
Τακτικά μέλη
 1. Σπηλιωτοπούλου Αλεξία, τηλ. τηλ. 2810288484, 2810226092   alspiliotopoulou@culture.gr
 2. Τζιράκη Ελένη, τηλ. 2810279066  etziraki@culture.gr
Αναπληρωματικά μέλη
1.Κλάδου Μαρία, τηλ. 2810288484, 2810226092 mkladou@culture.gr
 
Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο
Τακτικά μέλη
 1. Δήμα Ευαγγελία edima@culture.gr
 2. Παλαμιδά Χαρίκλεια chpalamida@culture.gr
 
Αναπληρωματικά μέλη
 1. Κοσμά Αγγελική
 2. Τσακανίκα Ελένη
 
Δυτικής Ελλάδος με έδρα την Πάτρα
Τακτικά μέλη
 1. Γεώρμα Φραγκούλα fgeorma@culture.gr
 2. Μανιάκη Άρτεμις  amaniaki@culture.gr
 
Αναπληρωτικά μέλη
 1. Κασκαντίρη Σοφία
 2. Σούρα Κωνσταντίνα
 
Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο κι αν βρεθούν την ημέρα των εκλογών. Επισημαίνεται όμως ότι μπορούν να ψηφίσουν μόνο μία φορά (34α, παρ.β).
Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών θα εξασφαλιστεί σχετική άδεια. Πριν τις Εκλογές θα εκδοθεί ανακοίνωση της ΚΕΦΕ σχετικά με τα μέτρα και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διέξαγωγή των Αρχαιρεσιών. 
Τα μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών θα πρέπει να καθορίσουν τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και αυτός να γνωστοποιηθεί στην Κ.ΕΦ.Ε. δια του ΣΕΑ έως την Παρασκευή 19/06/2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (archaeol@otenet.gr), προκειμένου να οριστούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και να ενημερωθούν τα μέλη σε νέα ανακοίνωση. Όλες οι ανακοινώσεις της Κ.ΕΦ.Ε. θα αναρτώνται και στον ιστότοπο του ΣΕΑ (www.sea.org.gr).
 
Συνημμένo:  Έντυπο Δήλωσης Υποψηφιότητας
 
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
 
Γερογιώργη Σοφία
Κόσσυβα Αγγελική
Κούτσικου Χρυσαυγή
Σβανά Ειρήνη
Τζαβέλλα Έλλη
Κοντοπανάγου Μαριλένα
Πίνη Εύη