ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214,Email:archaeol@otenet.gr,
www.sea.org.gr
 
 Αθήνα, 29/4/2020
                                                                                                 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    
                                                                                 

 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων καταδικάζει απερίφραστα τη στοχοποίηση συναδέλφων που συνέβη ύστερα από την απαράδεκτη διαρροή σε ενημερωτική ιστοσελίδα αποσπασμάτων από εμπιστευτικό έγγραφο, στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία διενεργήθηκε για διοικητικής φύσης θέματα σχετικά με την υπόθεση της οικοδομής επί της οδού Φαλήρου 5 και παρόδου Συγγρού 34.

Με αφορμή αυτήν την ανεπίτρεπτη στοχοποίηση συναδέλφων, δηλώνεται προς πάσα κατεύθυνση πώς η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των διαδικασιών της πειθαρχικής έρευνας, σε όλα τα στάδια, είναι κρίσιμη, τόσο για την ομαλή ολοκλήρωση των πειθαρχικών ελέγχων,όσο και για την προστασία όλων όσοι εμπλέκονται με οιονδήποτε τρόπο στην συγκεκριμένη Ε.Δ.Ε.

Η απαρέγκλιτη τήρηση των διαδικασιών, που προβλέπονται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και την κείμενη νομοθεσία για τους πειθαρχικούς ελέγχους, και η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους αποτελεί καθήκον της διοικητικής ιεραρχίας και παράλληλα είναι η μοναδική εγγύηση ότι οι υπάλληλοι δεν θα διασυρθούν αδίκως, έχοντας -εν τέλει- καταστεί όμηροι της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.

Η δημοσίευση απόρρητων εγγράφων αφήνει έκθετη την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η οποία ουσιαστικά αυτοαναιρεί την αδιαπραγμάτευτη ελευθερία του τύπου και διαπομπεύει υπαλλήλους, παραδίδοντας στη δημοσιότητα διαβαθμισμένα στοιχεία εμπιστευτικής φύσεως, πριν αποδοθούν οι όποιες ευθύνες, και επηρεάζοντας εν τέλει την όλη πειθαρχική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Ο Σ.Ε.Α. υποστηρίζει το αίτημα των συναδέλφων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών για τη διερεύνηση της υπόθεσης διαρροής του εμπιστευτικού εγγράφου, βάσει των διαδικασιών που προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας και η κείμενη νομοθεσία, καθώς και την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσον τα δικαιώματα των συναδέλφων αρχαιολόγων που θίγονται.