ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214,Email:archaeol@otenet.gr,
www.sea.org.gr
 
Αθήνα,16/4/2020
Αρ. Πρωτ.: 95

Προς:
τα μέλη του ΣΕΑ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ .

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε  ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Α., η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των εκτάκτων μέτρων  για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 12/17 της  Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/τ.Α’ /13-4-2020), όπως και όλων των υπολοίπων διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων , έως και  όχι πέραν της 10ης Ιουνίου 2020.
Mε τη λήξη των μέτρων θα επανέλθουμε, σε συνεννόηση με την Κ.ΕΦ.Ε.,  για να σας ενημερώσουμε για την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές, καθώς και τη νέα ημερομηνία των εκλογών του Συλλόγου μας. 
 
                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
                        
                             Η Πρόεδρος                    Η Γενική Γραμματέας
                         Σταματία Μαρκέτου               Ειρήνη Σκιαδαρέση