ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214,Email:archaeol@otenet.gr,
www.sea.org.gr
 
Αθήνα, 12/4/2020
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΚNOWHOW
 
Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στη Διαύγεια (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΕΑΜ/ ΤΔΕΑΜΑΚ/136576/93045/392/207/16-3-2020) η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, εν μέσω πανδημίας, ανακάλεσε την Υπουργική Απόφαση (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΥΛ /617645/443484/3297/1064/30.11.2018) με την οποία είχε κηρυχτεί έκπτωτη η Εταιρεία ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ Πληροφορική (ΙΚNOWHOW), επειδή δεν είχε τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα και την προθεσμία που προέβλεπε η σύμβασή της με το Δημόσιο. Συγκεκριμένα πρόκειται για την παράδοση του υποέργου  «Ανάπτυξη Εφαρμογών», του οποίου ανάδοχος ήταν από το 2015 η εν λόγω εταιρεία, στο πλαίσιο του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων».
 
Δημιουργούνται εύλογα πολλά ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα και τη χρονική συγκυρία αυτής της Υ.Α. καθώς η συγκεκριμένη εταιρεία, μετά την έκπτωση της, προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του ελληνικού δημοσίου, έχασε την αίτηση αναστολής, ενώ εκκρεμεί η εκδίκαση της προσφυγής της.
 
Η Υπουργός για εννέα μήνες όχι μόνο δεν αναζήτησε τις ευθύνες της Εταιρείας για την καθυστέρηση του έργου και τη ζημία που επέφερε έτσι στο ελληνικό δημόσιο, αλλά επί της ουσίας νομιμοποιεί με την τωρινή της Υ.Α. όλες τις αιτιάσεις του αντιδίκου του Δημοσίου όπως είναι στην πραγματικότητα η εν λόγω Εταιρεία. Κι αυτό εν όψει της εκδίκασης της προσφυγής της στα ελληνικά δικαστήρια!
 
Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για την ίδια Εταιρεία η οποία κατέθεσε μήνυση σε συνάδελφό μας (καθώς και σε άλλους δύο υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ) και τακτικό μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου για ενδεχόμενη παράβαση διατάξεων του άρθρου 242 του Ποινικού Κώδικα. Ο Σύλλογός μας είχε καταγγείλει και καταδικάσει την πρωτόγνωρη εκείνη τακτική, που λειτουργούσε ως εκβιασμός του εργολήπτη προς τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι καλούνται καθημερινά να  φροντίζουν για την τήρηση των όρων των Δημοσίων Συμβάσεων, με απόλυτη συναίσθηση του καθήκοντός τους για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
http://www.sea.org.gr/details.php?id=923
 
Ο ΣΕΑ καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ να ανακαλέσει την εν λόγω Υ.Α. και δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον.