Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμοτητος

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμοτητος
 
 
Σεμινάριο
ΙΓ’ Κύκλος
(19 Φεβρ. - 21 Μαΐου 2010)
Εφαρμογή της Συστημικής Επιστήμης στη διάγνωση και διαχείριση
των προβλημάτων περιβάλλοντος και βιωσιμότητος:
Πειραματικό Σπουδαστήριο
εφηρμοσμένης ερεύνης Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακος
 
Διάρκεια 24 ώρες
 

Έναρξη:
 
Παρασκευή  19  Φεβρουαρίου 2010
 
Χώρος: Λαϊκό Πανεπιστήμιο, Ευριπίδου 12, Πλ. Κλαυθμώνος, ΑΘΗΝΑ
Μαθήματα: κάθε Παρασκευή 7μμ-9μμ
 
Πρόγραμμα:
19 | 26  Φεβρ.,  5 | 12 | 19 | 26  Μαρτ.
16 | 23 | 30  Απρ.,  7 | 14 | 21  Μαΐου 2010
Μαθήματα
1.       Βιώσιμη Χωροταξία Αττικής-Αθηνών
2.      Βιώσιμη Διαχείριση Λιμένων & Παρακτίων Συστημάτων
3.      Αιολικά Πάρκα
4.      Ηλεκτροδότηση νήσων Αιγαίου
5.      Αποκατάσταση πυροπλήκτων περιοχών
6.      Εκτροπή Αχελώου
7.      Βιώσιμη Διαχείριση Αποβλήτων
Διδάσκοντες
      Μιχαήλ Δεκλερής
Αντιπρόεδρος ε.τ. του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητος
      Μαρία Καραμανώφ
Σύμβουλος Επικρατείας, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
      Χρήστος Ζερεφός
Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, Ακαδημαϊκός
      Νικόλαος Παρίτσης
Καθηγητής Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή Παν/μίου Κρήτης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
      Ιωάννης Καπελούζος, τ. Πάρεδρος ΣτΕ, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
      Ιωάννα Μαρή, επ. Σύμβουλος ΣτΕ
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
Δικαστές | Δικηγόρους | Δημοσίους Λειτουργούς
Επιστήμονες θετικών και περιβαλλοντικών επιστημών
Αποφοίτους & Σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημοσίας Διοικήσεως
Φοιτητές & Μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Σχολών
Παρακολούθηση ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Χορηγείται τίτλος παρακολούθησης
Πληροφορίες & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: τηλ: 210-3823.850 ώρες 13.00-19.00| decleris@environ-sustain.gr