ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214,Email:archaeol@otenet.gr,
www.sea.org.gr
 
 Αθήνα, 27/3/2020
 Αρ. Πρωτ.: 93
 
Συνθήκες εργασίας στο ΥΠ.ΠΟ.Α. και τη λήψη αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
 
Αγαπητοί/ές  συνάδελφοι-ισσες
Οι στιγμές που ζούμε είναι κρίσιμες. Καλούμαστε εν μέσω  της πανδημίας να λάβουμε αυστηρά μέτρα, τα οποία θα προφυλάσσουν πρώτα από όλα το αγαθό της υγείας όλων μας, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν τη φύλαξη και την προστασία των αρχαιοτήτων σε όλη την επικράτεια.
Με αυτόν τον γνώμονα, θα πρέπει να φροντίσουμε, ούτως ώστε όλες οι  Εφορείες Αρχαιοτήτων, τα Μουσεία και οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της χώρας να λειτουργήσουν με εξασφάλιση όλων των μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες και έργα, με εκ περιτροπής φυσική παρουσία του προσωπικού, με προσωπικό ασφαλείας και με εξ αποστάσεως εργασία, όπου και όπως αυτό είναι εφικτό. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, που η οικονομία θα δοκιμαστεί τα μέγιστα, καλούμαστε επίσης να μεριμνήσουμε για τις πληρωμές υπαλλήλων και προμηθευτών και να εξασφαλίσουμε ότι οι ΙΔΟΧ υπάλληλοι θα μπορέσουν να πληρωθούν για να ζήσουν τις οικογένειές τους, με πλήρη διασφάλιση της υγείας τους και της υγείας όλων μας.
Με βάση τα παραπάνω καλούμαστε:
-Να διασφαλίσουμε ότι κατανέμονται βάρδιες ισότιμα σε όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως ειδικότητας, με την εξαίρεση όσων κάνουν χρήση αδειών. Να υπάρξει αποσαφήνιση των σχετικών οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ. από το ΥΠ.ΠΟ.Α. για αυτό το θέμα, σύμφωνα με όσα ισχύουν σε όλη τη δημόσια διοίκηση.
-Να εξασφαλίσουμε ότι στις Υπηρεσίες απασχολείται αυτοπροσώπως μόνον εκείνος ο αριθμός προσωπικού που ορίζεται στη σχετική Υ.Α., ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και ο κίνδυνος διασποράς του ιού.
-Να εξασφαλίσουμε ότι οι υπάλληλοι με ευαίσθητη υγεία ή οι επιφορτισμένοι με φροντίδα ηλικιωμένων και άλλων ομάδων υψηλού κινδύνου δεν θα προσέρχονται στην υπηρεσία και, όπου είναι δυνατό, θα προσφέρουν εργασία εξ αποστάσεως.
-Να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας σε όλα τα  έργα, με βάση τα έκτακτα μέτρα.
Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία των επιδημιολόγων αναμένεται έξαρση στα μέσα Απριλίου, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι, προκειμένου να μειωθούν οι μετακινήσεις από και προς τις Υπηρεσίες, θα πρέπει να περιορισθεί έτι περαιτέρω η αυτοπρόσωπη παρουσία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.   
Σε όλη τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του COVID-19, η παραμονή στην οικία και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων αποτελεί κοινωνικό και υπηρεσιακό καθήκον όλων μας.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

Η Πρόεδρος
 
Σταματία Μαρκέτου
 
 
Η Γενική Γραμματέας
 
Ειρήνη Σκιαδαρέση