ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214,Email:archaeol@otenet.gr,
www.sea.org.gr
 
 Αθήνα, 23/3/2020
 Αρ. Πρωτ.: 91
 
 Προς: Τα μέλη του Σ.Ε.Α.
 
        Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του ιού COVID- 19, για την ουσιαστική προστασία των μελών του αλλά και της δημόσιας υγείας, αποφασίζει να εισηγηθεί προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή την αναβολή των Αρχαιρεσιών του Σ.Ε.Α. που είχαν οριστεί για τις 10 Απριλίου 2020, μέχρι νεωτέρας. Η νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών θα οριστεί από την Κ.ΕΦ.Ε., σε συνεργασία με το Δ.Σ., μετά την άρση των έκτακτων μέτρων. Για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων προτείνεται να οριστεί νέα προθεσμία, σε συνάρτηση με τη μελλοντική ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Καταστατικό του Σ.Ε.Α.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
                        
Η Πρόεδρος          Η Γενική Γραμματέας
Σταματία Μαρκέτου     Ειρήνη Σκιαδαρέση