ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

Αθήνα, 5/3/2
Αρ. Πρωτ. 82


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Με πρόσχημα τον Νόμο για το Επιτελικό Κράτος, η πολιτική ηγεσία, με διάταξη στο υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργού Εσωτερικών και Άλλες Διατάξεις», και συγκεκριμένα στο άρθρο 92, απομακρύνει τους Γενικούς Διευθυντές Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, δηλαδή τους δύο μοναδικούς ex officio, μη διορισμένους, υπηρεσιακούς παράγοντες, τόσο από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο όσο και από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων.
Οι Γενικοί Διευθυντές Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, ως η κεφαλή της υπηρεσιακής ιεραρχίας στις δύο Γενικές Διευθύνσεις, αλλά και λόγω της εμπειρίας τους, επιβάλλεται να συμμετέχουν ως μέλη στα Κεντρικά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ. Άλλωστε, όταν το 2009 είχε προκύψει το ίδιο θέμα (η συγκέντρωση γνωμοδοτικών και αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο Προϊσταμένων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ που συμμετείχαν στα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων, το θέμα ρυθμίστηκε νομοθετικά με το άρθρο 41 του Ν. 3773/2009: «Ως μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων, μπορούν να ορίζονται και οι αρμόδιοι για την έκδοση των σχετικών εκτελεστών διοικητικών πράξεων προϊστάμενοι των Περιφερειακών ή Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται να εισηγούνται και τα σχετικά θέματα». Η ρύθμιση έγινε γιατί αναγνωρίστηκε από το ΥΠΠΟΑ και την τότε κυβέρνηση της ΝΔ η σημασία του να είναι μέλη στα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της ίδιας περιοχής.
Γιατί στην περίπτωση των Κεντρικών Συμβουλίων και της συμμετοχής σε αυτά των Γενικών
Διευθυντών του ΥΠ.ΠΟ.Α. δεν επιλέγεται η αντίστοιχη ρύθμιση, αλλά επιλέγεται η «έξοδος» τους από το ΚΑΣ και το ΚΣΝΜ και μάλιστα, στην περίπτωση του ΚΣΝΜ, η αντικατάστασή τους με εξωϋπηρεσιακούς παράγοντες;
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητά να τροποποιηθεί στο ίδιο πνεύμα με την αντίστοιχη ρύθμιση για τα Τοπικά Συμβούλια, το άρθρο 50 του Ν. 3028/02, ώστε οι Γενικοί Διευθυντές να παραμείνουν ex officio μέλη στα Κεντρικά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ.