ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 
E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
                                                                                                           Αθήνα, 5/3/2020
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
O Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων για την έκδοση της Υ.Α. σχετικά με την έγκριση της μελέτης της Αττικό Μετρό Α.Ε. για την κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου με προσωρινή απόσπαση αρχαιοτήτων 
 
Δυόμισι μήνες μετά την εξέταση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του αιτήματος της ‘Αττικό Μετρό Α.Ε.’ σχετικά με την «’Εγκριση ή μη  μελέτης κατασκευής του Σταθμού "Βενιζέλου", με προσωρινή απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο κατασκευής του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης»,  η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α.  προχώρησε χτες, στις 4 Μαρτίου 2020, και τυπικά στην έγκριση της εν λόγω μελέτης, με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Πρόκειται για προδιαγεγραμμένη ενέργεια σε βάρος ενός μοναδικού μνημειακού συνόλου, κομβικού σημείου της πόλης της  Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, όπου διατηρείται αυθεντική η διαχρονία της πόλης.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων πιστός πάντα στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων, στην επιστημονική δεοντολογία και πρακτική, καθώς και στις πάγιες αποφάσεις του, βασισμένες σε ακλόνητα επιχειρήματα που ανέπτυξε διεξοδικά και με σαφήνεια, θα προχωρήσει με κάθε πρόσφορο μέσον στον  αγώνα για την ανατροπή της Απόφασης  και μαζί με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα καλεί τους εργαζόμενους του ΥΠ.ΠΟ.Α. και την ελληνική κοινωνία να σταθεί στο πλευρό του.