ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
          
 
 Αθήνα, 11/10/2019
 
 
                                                                                                                           
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΦΕΚ Β΄ 2666)
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τον περιορισμό του δικαιώματος ελεύθερης εισόδου (ατέλεια) σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως προβλέπεται στην ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/ 3323/27.6.2019 (ΦΕΚ Β΄ 2666). Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση στερεί από 1ης Νοεμβρίου 2019 το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης, η οποία προβλεπόταν στην προηγούμενη ΥΑ του 2016 (ΦΕΚ Β΄ 2173), από τους αρχαιολόγους και ιστορικούς, απόφοιτους των αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων, καθώς και τους αποφοίτους μιας σειράς σχολών συναφών με το αρχαιογνωστικό αντικείμενο.
Συγκεκριμένα, καταργείται η άδεια ελεύθερης πρόσβασης για τους: 1) Πτυχιούχους Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, των Σχολών Αρχιτεκτονικής των Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των τμημάτων και των σχολών αυτών. 2) Πτυχιούχους Μουσειακών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σπουδών αυτών.
Επίσης, οι ωρομίσθιοι υπάλληλοι του ΥΠ.ΠΟ.Α., Τ.Α.Π.Α., Μουσείου Ακρόπολης και Μουσείου Κανελλοπούλου και οι ωρομίσθιοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται δελτίο ελευθέρας εισόδου μόνο κατά το διάστημα εργασίας τους. Παράλληλα η ΥΑ στερεί το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και από τους φοιτητές και σπουδαστές που είναι άνω των 25 ετών αλλά και από τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς της Α'βάθμιας, Β'βάθμιας και Γ'βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τους ανηλίκους άνω των 5 ετών προερχόμενους από χώρες εκτός ΕΕ.
Η επικείμενη εφαρμογή της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης συνιστά πρωτοφανή απαξίωση των αρχαιολόγων, ιστορικών, μουσειολόγων, και όλων των αποφοίτων σχολών συναφών με το αντικείμενο της μελέτης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το δικαίωμα πρόσβασης συνδέεται πλέον αποκλειστικά με το διάστημα εργασίας στο ΥΠ.ΠΟ.Α. και τους εποπτευόμενους φορείς του, αφαιρώντας το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και επαφής με το αντικείμενο σε ειδικευμένους επιστήμονες κατά τα διαστήματα ετεροαπασχόλησής τους σε άλλες εργασιακές θέσεις, ή κατά τη διάρκεια συναφούς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα και και κατά τη διάρκεια έρευνας για όσους είναι άνω των 25 ετών!
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων υποστηρίζει αταλάντευτα το δικαίωμα διά βίου ελεύθερης πρόσβασης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους για όλους τους πτυχιούχους των ανωτέρω τμημάτων, καθώς η συχνή επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί κεκτημένο πολλών ετών αλλά και φυσική συνέχεια της ειδίκευσης που οι παραπάνω κλάδοι έχουν επιλέξει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και την οποία συνεχίζουν να εμβαθύνουν ανεξάρτητα από την εκάστοτε εργασιακή τους πραγματικότητα, ιδίως στις σημερινές επισφαλείς εργασιακά συνθήκες.
Ζητά επίσης να επανέλθει το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης για τους συμβασιούχους εργαζόμενους του ΥΠ.ΠΟ.Α., είτε εργάζονται τη δεδομένη χρονική στιγμή είτε όχι, για τους φοιτητές και σπουδαστές των πανεπιστημιακών σχολών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και για τους ωρομίσθιους, αναπληρωτές και συνταξιούχους εκπαιδευτικούς.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συντονίζει τη δράση του με τα υπόλοιπα σωματεία και συλλόγους που διαμαρτύρονται για τον περιορισμό του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους και συμμετέχει στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου στις 17.00 στο Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην οδό Μπουμπουλίνας.