ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
          
 
 Αθήνα,   25/6/2019
                                                                                                                           
 
Δελτίο τύπου
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την έντονη ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που θα έχει στον αρχαιολογικό χώρο των Πέρα Γαλήνων Σεισών Μυλοποτάμου Κρήτης το έργο «Διασύνδεση Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Σ.Ρ. - Αττική – Κρήτη (Κορακιάς)».
Ο χώρος των Πέρα Γαλήνων αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική μεσομινωική εγκατάσταση, τη σημαντικότερη – μέχρι σήμερα – στην βόρεια παραλία του Ρεθύμνου. Παρουσιάζει εξελιγμένη αρχιτεκτονική, σωζόμενη μέχρι ύψους 2,10 μ., με μεγάλους χώρους διοικητικού και λατρευτικού χαρακτήρα, όπως «άδυτο» ή «δεξαμενή καθαρμών» και εργαστηριακούς χώρους μεταλλουργίας. Υπήρξε κέντρο οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής των Ταλλαίων ορέων, ιδιαίτερα πλούσιας σε μεταλλεύματα, όπως αποτυπώνεται και στη μυθολογία της περιοχής, με τη μορφή του Τάλω, του χάλκινου φρουρού της Κρήτης.
Το τμήμα του προγραμματιζόμενου έργου Διασύνδεσης, που αφορά στην συγκεκριμένη περιοχή (Κορακιάς), χωροθετείται σε άμεση γειτνίαση με τις οριοθετημένες ζώνες Α’ και Β’ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου, ενώ σε ορισμένα σημεία η προβλεπόμενη υποβρύχια ζώνη της Γραμμής Μεταφοράς εισέρχεται στη ζώνη Β’ του αρχαιολογικού χώρου.
Οι μεγάλης έκτασης εργασίες εκβραχισμών και εκσκαφών που απαιτούνται για τα διάφορα τμήματα του έργου (προσαιγιάλωση, διαμόρφωση πλατειών έδρασης πυλώνων για τις εναέριες γραμμές μεταφοράς, κατασκευή οδών πρόσβασης)θα προκαλέσουν αμετάκλητη καταστροφή της γεωμορφολογίας, του ιστορικού τοπίου της περιοχής και του ευρύτερου περιβάλλοντος του αρχαιολογικού χώρου. Άμεση οπτική επαφή με τον χώρο θα έχουν τόσο οι πυλώνες όσο και ο Τερματικός Σταθμός Μετάβασης Κορακιά, που θα καταλάβει γήπεδο έκτασης 26 στρεμμάτων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η συνολική υποβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και του φυσικού τοπίου της περιοχής.
Ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η όχληση του αρχαιολογικού χώρου και ριζικότερη η καταστροφή του περιβάλλοντός του, αν προκριθεί η εναλλακτική λύση και στην περιοχή του Κορακιά χωροθετηθεί τελικά και ο Σταθμός Μετατροπής, για τον οποίο προβλέπονται εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας περίπου 53 στρεμμάτων.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητά από την πολιτική και διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού χώρου, και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλογιστούν την προστιθέμενη αξία που προσφέρει σε κάθε περιοχή η διάσωση και ανάδειξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς, το δυνητικό πολιτιστικό κεφάλαιο που αυτές δημιουργούν.