ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
          
Αθήνα, 27/2/2019
Αρ. Πρωτ.: 417
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
     
       Παρατηρήσεις του Σ.Ε.Α. για το σχέδιο Νόμου
«Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις».
 
Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής του σχεδίου Νόμου «Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις».
Εν όψει και της εισαγωγής του για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων:
1.     Εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας των Υπαλλήλων του ΥΠΠΟ, δικαιούχοι των παροχών του οποίου είναι και τα μέλη του Σ.Ε.Α., δεδομένου κυρίως ότι α) διατηρούνται οι ισχύουσες κοινωνικές παροχές προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως είναι η λειτουργία του παιδικού σταθμού και η κάλυψη των εξόδων για παιδικές κατασκηνώσεις, που μέχρι σήμερα τις διαχειρίζεται το Ταμείο Αλληλοβοήθειας και πλέον θα παρέχονται από το ίδιο το Υπουργείο, με όρους διαφάνειας που εγγυάται η υπαγωγή στους κανόνες του δημόσιου λογιστικού και β) διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας του προσωπικού του Ταμείου με τη μεταφορά τους στο ΥΠ.ΠΟ.Α. Στην κατεύθυνση, πάντως, της ίσης αντιμετώπισης των εργαζομένων στο ΥΠ.ΠΟ.Α., θα πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα και η εξαγγελθείσα θεσμοθέτηση του επιδόματος παιδικού σταθμού για τους εργαζόμενους που δεν εξυπηρετούνται από τον παιδικό σταθμό και κυρίως όσους υπηρετούν εκτός Αθηνών.
2.     Διαπιστώνει πως σε θετική κατεύθυνση κινείται και η προβλεπόμενη κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης, με την ταυτόχρονη μεταφορά του προσωπικού του στο Μουσείο Ακρόπολης. Σημειώνει, ωστόσο, πως παραμένει ανοιχτό το ευρύτερο ζήτημα της λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης ως Ν.Π.Δ.Δ., αποκομμένο από τη δομή του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καταταγούν σε οργανικές θέσεις και όχι σε προσωποπαγείς, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου.
3.     Εκφράζει την ικανοποίησή του για την επαναφορά του «επιδόματος της νήσου Δήλου», αν και όχι στο ύψος που υπήρχε στο παρελθόν, όπως και για τη δυνατότητα αύξησης του ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων μέχρι εκατό (100) ημέρες ετησίως για το προσωπικό των Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών µε πανελλαδική χωρική αρμοδιότητα και των Περιφερειακών Υπηρεσιών µε χωρική αρμοδιότητα τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Β. Αιγαίου και την Μοναστική Κοινότητα του Αγίου Όρους και μέχρι ογδόντα (80) ημέρες για τις μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού των υπηρεσιών που εκτελούν αρχαιολογικό έργο στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Στο άρθρο αυτό θα έπρεπε να προστεθούν κι άλλες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ που έχουν χωρική αρμοδιότητα σε νησιά (λ.χ. Κύθηρα, Θάσος και άλλες περιπτώσεις)
4.     Δηλώνει τη συμφωνία του με την τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έννοια της απεικόνισης κινητών και ακίνητων μνημείων, ώστε να συμπεριλαμβάνει τις ψηφιακές αναπαραστάσεις και τις τρισδιάστατες απεικονίσεις.
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, εκφράζει, ωστόσο, την απορία του και την αντίθεσή του στην αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη απόσυρση, ήδη με την πρωτολογία του Υφυπουργού Πολιτισμού στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, της ρύθμισης για τη διεύρυνση του δικαιώματος χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας (επιδημίας) στους υπαλλήλους των ειδικοτήτων ΠΕ Ιστορικών και ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών. Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να επανέλθει, καθώς, όπως ορθά επισημαίνεται εξάλλου στην ίδια την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, θεραπεύει μια άνιση και αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος των υπαλλήλων αυτών των ειδικοτήτων.
 
Τέλος, το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων οφείλει να επισημάνει πως από το συζητούμενο σχέδιο νόμου απουσιάζει η εξαγγελθείσα από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. νομοθετική ρύθμιση «για τη διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου προστασίας της κυριότητας μνημείων ανεξαρτήτως χρονολόγησης, αλλά και αποκλειστικών δικαιωμάτων διαχείρισης και διοίκησης για μνημεία και εν γένει ακίνητα αρμοδιότητάς του, προς τον σκοπό της ασφάλειας δικαίου στο διηνεκές και του αποκλεισμού του κινδύνου χρήσης τους για σκοπούς αλλότριους του προορισμού τους» (Δελτίο Τύπου ΥΠΠΟΑ, 22/1/2019).
Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την εξέλιξη αυτή, δεδομένου ότι η ρητή δέσμευση της συμπερίληψης της σχετικής ρύθμισης στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, ήταν απόρροια του ζητήματος που προέκυψε με τη μεταβίβαση ακινήτων, του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων μνημείων και εν γένει ακινήτων αρμοδιότητας ΥΠ.ΠΟ.Α., στην ΕΤΑΔ - Υπερταμείο, θέμα που ανέδειξε με τις συνεχείς παρεμβάσεις του την προηγούμενη περίοδο ο Σ.Ε.Α. και απασχόλησε και απασχολεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Αντιπροσωπεία του ΔΣ του ΣΕΑ απηύθυνε σχετική ερώτηση στην Υπουργό και στον Υφυπουργό, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για την εισαγωγή της συγκεκριμένης τροπολογίας στο επόμενο νομοθέτημα του ΥΠΠΟΑ, που βρίσκεται υπό επεξεργασία.