Το Δ.Σ. του ΣΕΑ αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της προβλεπόμενης από το καταστατικό ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία θα πραγματοποιηθεί

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ
 
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ


 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Το Δ.Σ. του ΣΕΑ αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της προβλεπόμενης από το καταστατικό ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία θα πραγματοποιηθεί
 
Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010 στις 9.00 π.μ.
στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών
Σίνα και Δαφνομήλη, έναντι του Γαλλικού Ινστιτούτου
 
Η Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης θα σας σταλεί με νεότερη εγκύκλιο.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ