ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
          
Αθήνα,    25/1/2019
Αρ. Πρωτ.: 377
 
ΠΡΟΣ       
Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων
Τ.Θ. 30084
Τ.Κ. 13300 Αθήνα
 
 ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο ΓΓ ΥΠΠΟΑ
2. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ
3. Τα μέλη του ΣΕΑ
 
Σε συνέχεια της επιστολής σας με αρ.πρωτ. ΣΕΚΑ/3146/7.12.2018 με θέμα «Καταγγελία απαίτησης ειδικότητας σε προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ – B΄ ΦΑΣΗ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ – Β΄ ΦΑΣΗ» που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας», στην οποία επικαλείστε συμφωνία με «τις προσφάτως εκπεφρασμένες αντιλήψεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων», θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σε συνάντηση με το ΔΣ του ΣΕΚΑ, για το  θέμα των κριτηρίων που τίθενται στις προκηρύξεις του εποχικού προσωπικού ΠΕ Αρχαιολόγων, επέμεινε στις ισχύουσες διατάξεις για τις προσλήψεις προσωπικού και για τους κλάδους/ειδικότητες του ΥΠΠΟΑ, που είναι:
  1. Ο Νόμος 2190/1994, που καθορίζει τα κριτήρια πρόσληψης για μόνιμους και ΙΔΟΧ σε όλο τον δημόσιο τομέα
  2. Ο Νόμος 3812/2009 (άρθρο 1 παρ. 2η), που εξαιρεί από τις προσλήψεις με κοινωνικά κριτήρια το «επιστημονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης μνημείων και έργων τέχνης», κάτι που αποτέλεσε από κοινού αίτημα του ΣΕΑ και του ΣΕΚΑ κατά την ψήφιση του νόμου αυτού, με επιχείρημα την αναγνώριση του ειδικού έργου που επιτελούν οι αρχαιολόγοι και άλλες ειδικότητες σε αρχαιολογικά έργα, που απαιτούν εξειδίκευση.
  3. Ο Οργανισμός ΠΔ 4/2018 που θεσμοθετεί τους κλάδους και τις ειδικότητες.
  4. Ο Νόμος 3812/2009 (άρθρο 46) που καθορίζει τα κριτήρια για την απόδοση ειδικότητας στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων.
Επισημάναμε επίσης ότι οι προκηρύξεις προσωπικού ελέγχονται και εγκρίνονται από την ΕΔΕΠΟΛ και τη ΓΔΑΠΚ, σύμφωνα με τα κριτήρια του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, ώστε οι προκηρύξεις να αντιστοιχούν στο έργο που είναι αναγκαίο να επιτελεστεί και σε καμία περίπτωση να μην είναι «φωτογραφικές». Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων συνδυαστικά εξασφαλίζει την ισονομία για όλους τους υποψήφιους και υποψήφιες. Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία, αυτή μπορεί να γίνει αντικείμενο συζήτησης με τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ, με τη συμβολή και του ΣΕΑ.
Όμως, οι ανυπόστατες καταγγελίες που εκφεύγουν του καθορισμένου θεσμικού πλαισίου και η προσφυγή σε άλλες Αρχές υποκρύπτουν την μετατόπιση της σχετικής συζήτησης από το πεδίο της χρηστής διοικητικής πρακτικής στη διατύπωση κατηγοριών περί «κακοδιοίκησης», κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Η συνεργασία του Συλλόγου Αρχαιολόγων και του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων, όπως και η καλή συνεργασία του τακτικού προσωπικού με το έκτακτο προσωπικό του ΥΠΠΟΑ, αποτελούν διαρκή επιδίωξη του Συλλόγου μας. Προϋποθέτουν όμως τον ειλικρινή διάλογο και από τα δύο μέρη και την προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων μέσω της συνεργασίας για τον κοινό σκοπό, που είναι η εύρυθμη λειτουργία της Αρχαιολογικής υπηρεσίας, με όλα τα δικαιώματα των εργαζόμενων σε αυτήν, προς όφελος της προστασίας των μνημείων. Σε μια τέτοια συνεργασία δεν συμβάλλει η κατά το δοκούν «ερμηνεία» απόψεων που ποτέ δεν εξέφρασε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.
 
 
 
 
                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
                         
                                   Η Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας 
                            Σταματία Μαρκέτου                                  Θεμιστοκλής Βάκουλης