Φτάνουμε στο τέλος του έτους και ακόμη δεν έχουν εκδοθεί Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 που ζητήθηκαν από το ΥΠΠΟΑ για έργα που περιμέναμε να πραγματοποιήσουμε εντός του 2013.

ΘΕΜΑ: Για άλλη μια φορά τα έργα του ΥΠΠΟΑ είναι στον αέρα λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση ΠΥΣ για την πρόσληψη προσωπικού

 

Φτάνουμε στο τέλος του έτους και ακόμη δεν έχουν εκδοθεί Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 που ζητήθηκαν από το ΥΠΠΟΑ για έργα που περιμέναμε να πραγματοποιήσουμε εντός του 2013. Δεν γνωρίζουμε αν θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε παρατάσεις συμβάσεων μετά την 31-12-2013 για να συνεχιστεί η εκτέλεση των έργων του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα. Δεν κατανοούμε για ποιο λόγο συνεχίζεται η υπαγωγή των έργων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε μια απολύτως γραφειοκρατική διαδικασία, όπως είναι η έκδοση ΠΥΣ 33/2006, η οποία στραγγαλίζει τα έργα αυτεπιστασίας και αφήνει αναξιοποίητα εκατομμύρια ευρώ κονδυλίων αντί να απορροφηθούν για θέσεις εργασίας και για τα έργα επί των μνημείων.

 

Συγκεκριμένα:

  1. Για τις Προγραμματικές Συμβάσεις, για τις οποίες τα απαιτούμενα κονδύλια ήταν κατατεθειμένα στους λογαριασμούς των έργων ήδη από την Άνοιξη (βλ. συνέντευξη τύπου ΣΕΑ 22/10/2013), η Υπουργική Απόφαση για την κατανομή των θέσεων μετά την έκδοση ΠΥΣ έφτασε στις Υπηρεσίες στο τέλος Νοέμβρη (!), λίγο πριν κλείσει το οικονομικό έτος. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ λίμναζαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να μπορούν να αξιοποιηθούν για την πρόσληψη προσωπικού.

  2. Η ΠΥΣ που αφορά στις παρατάσεις του ωρομίσθιου προσωπικού (1692 εργαζόμενοι) των έργων ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ και των συγχρηματοδοτούμενων έργων τρίτων (μεγάλα έργα, κλπ) απεστάλη από το ΥΠΠΟΑ μόλις στις 25-10-2013, παρότι τα στοιχεία είχαν ζητηθεί από τις υπηρεσίες πολύ νωρίτερα. Ομοίως έχει αποσταλεί από 19-9-2013 το σχέδιο ΠΥΣ για 2032 νέες προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού έργων ΕΣΠΑ που έχουν ζητηθεί από τις υπηρεσίες από το καλοκαίρι του 2013 και αφορούν σε επείγουσες ανάγκες έργων που ήδη εκτελούνται ή σε έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ εντός του 2013 και αναμένουν την ΠΥΣ για να ξεκινήσουν. Οι δύο αυτές ΠΥΣ υπογράφηκαν από το ΥΔΜΗΔ και το ΥΠΟΙΟ μόλις την περασμένη εβδομάδα και μετά την πίεση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και της ΠΟΕΙΔΔ. Τώρα χρειάζεται ένας αγώνας δρόμου εντός του ΥΠΠΟΑ ώστε να προλάβει να φτάσει η Υπουργική Απόφαση κατανομής στις Υπηρεσίες πριν τις 31-12-2013, προκειμένου να μην σταματήσουν να εκτελούνται τα έργα του ΕΣΠΑ. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα ποιοι ευθύνονται για την καθυστέρηση αυτή και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την πιθανή μη ανανέωση των συμβάσεων 1692 εργαζομένων-άρα και την απόλυσή τους, η οποία θα σημάνει το «πάγωμα» των έργων αυτών για τουλάχιστον ένα εξάμηνο, μέχρι να εγκριθούν νέες προσλήψεις -με νέα ΠΥΣ-και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προκηρύξεων-προσλήψεων. Επισημαίνουμε ότι τα έργα αυτά εκτελούνται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ με ημερομηνίες παράδοσης το 2014 ή το 2015 και η οποιαδήποτε καθυστέρηση διακυβεύει την πιθανότητα ολοκλήρωσής τους.

  3. Αποκορύφωμα των γραφειοκρατικών προσκομμάτων που επιφέρει η διαδικασία έκδοσης ΠΥΣ αλλά και των παραλείψεων της πολιτικής ηγεσίας είναι η αποστολή στις 29-11-2013 σχεδίου ΠΥΣ που αφορά σε προσλήψεις προσωπικού από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ και Τακτικός) για το έτος 2013! Πρόκειται για χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη πιστωθεί σε Υπηρεσίες οι οποίες ελλείψει ΠΥΣ διοχετεύτηκαν σε συμβάσεις ανάθεσης έργου ή θα επιστραφούν, καθώς εργασίες όπως πχ σωστικές ανασκαφές δεν μπορούν να εκτελεστούν μέσω εργολαβιών. Προκύπτει εύλογα το ερώτημα ποια η χρησιμότητα έκδοσης ΠΥΣ το 2014 για έργα με καταληκτική ημερομηνία 31-12-2013 και για ποιον λόγο καθυστέρησε τόσο πολύ η έκδοσή της. Ομοίως επεστράφησαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο ΥΠΠΟΑ για διορθώσεις τα σχέδια των ΠΥΣ για τις προσλήψεις και παρατάσεις εντός του 2014 για έργα ΕΣΠΑ, προοιωνίζοντας περαιτέρω καθυστέρηση μηνών.

 

Γίνεται σαφές για άλλη μια φορά ότι η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση ΠΥΣ 33/2006 για προσλήψεις σε όλες τις κατηγορίες των έργων που εκτελούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού δημιουργούν ανυπέρβλητα προβλήματα στη συνέχιση των έργων αυτών.

Ένα έτος σχεδόν μετά την γνωμάτευση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε έργα ΕΣΠΑ-Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις και Προγραμματικές Συμβάσεις πρέπει να εμπίπτουν στις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006, τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις σωρεύονται βάλλοντας ευθέως κατά του θεσμού της αυτεπιστασίας στο ΥΠΠΟΑ. Η συσσώρευση γραφειοκρατικών διαδικασιών που σχετίζονται με τις προσλήψεις προσωπικού, οι οποίες αποτελούν το 65%-70% του προϋπολογισμού των έργων, καθώς και η ολιγωρία από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ διαχρονικά έχουν οδηγήσει πολλά έργα στην αδράνεια, επιτείνουν την εργασιακή ανασφάλεια χιλιάδων συμβασιούχων, ενώ οι οικονομικοί υπόλογοι των έργων απειλούνται διαρκώς με καταλογισμό.

Φοβούμαστε ότι οι συσσώρευση γραφειοκρατικών και άλλων προσκομμάτων στην πρόσληψη προσωπικού για τα έργα αυτεπιστασίας στοχεύει στην αποδυνάμωση της αυτεπιστασίας και των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ προωθώντας τεχνηέντως πρακτικές απευθείας ανάθεσης εργασιών σε εργολάβους με ό,τι αρνητικό αυτό σημαίνει για το κόστος των εργασιών, τις συνθήκες εργασίας, τη δυνατότητα ελέγχου των έργων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχοντας από την πρώτη στιγμή ενημερώσει την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, αλλά και έχοντας δημοσιοποιήσει εγκαίρως τα προβλήματα αυτής της διαδικασίας, ζητά:

  • Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση έκδοση της ΠΥΣ για τις παρατάσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που λήγουν στο τέλος του 2013. Να δοθούν από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις και κατευθύνσεις προς τους προϊσταμένους των υπηρεσιών και τους υπολόγους ώστε να εξασφαλιστεί η ανανέωση των συμβάσεων των συναδέλφων ωρομισθίων και η ομαλή συνέχιση των έργων.

  • Να επισπευστεί η διαδικασία έκδοσης όλων των υπόλοιπων ΠΥΣ και να εξασφαλιστεί η ανά τακτά χρονικά διαστήματα έκδοση νέων με πρόβλεψη για τον σχεδιασμό νέων έργων είτε από εθνικούς είτε από κοινοτικούς πόρους ή χορηγίες. Αναγκαία είναι η ανάθεση της επίβλεψης της διαδικασίας έκδοσης ΠΥΣ σε όλα τα στάδιά της σε υπαλλήλους επιφορτισμένους μόνο με την αρμοδιότητα της παρακολούθησης της έκδοσης ΠΥΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Δεν είναι δουλειά των σωματείων να παρακολουθούν μια διοικητική διαδικασία, όπως η έκδοση ΠΥΣ.

  • Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχοντας εξαρχής επισημάνει τις αρνητικές συνέπειες από την εφαρμογή των ΠΥΣ στα έργα αυτεπιστασίας του ΥΠΠΟΑ καλεί για άλλη μία φορά την πολιτική ηγεσία να εξαιρέσει τα έργα αυτά από την υποχρέωση έκδοσης ΠΥΣ 33/2006.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ