Αθήνα, 19 Μαρτίου 2018
Αρ. πρωτ. 64
 
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα των εξαιρετικά σοβαρών καταγγελιών συναδέλφων, μονίμων και συμβασιούχων, που επιβλέπουν, εργάζονται ή εργάζονταν στο έργο κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP), σχετικά με:
  • σειρά παραλείψεων ή ενεργειών που μπορούν να αποβούν επιζήμιες για τις αρχαιότητες που ανευρίσκονται
  • τη μονομερή παραβίαση εκ μέρους της εταιρείας ακόμη και του ευνοϊκού για την εταιρεία, μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη με το ΥΠ.ΠΟ.Α., σε ό,τι τουλάχιστον αφορά την υποχρέωση καταγραφής/μελέτης του ανασκαφικού υλικού και την προστασία των αρχαιοτήτων, που είχε ως αποτέλεσμα την απόλυση του προσωπικού, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία της τεκμηρίωσης. Aυτά είναι τα αποτελέσματα της συνολικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση θεσμοθετώντας νομοσχέδια που εξυπηρετούν τα μονοπώλια.
  • απαξιωτικές συμπεριφορές εκ μέρους εκπροσώπων της εταιρείας σε βάρος του προσωπικού των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων και συμβασιούχων συναδέλφων
 
Τονίζει, για μια ακόμα φορά, την ανάγκη εκτέλεσης των αρχαιολογικών εργασιών δι’ αυτεπιστασίας, καθώς αποτελεί τη μόνη μέθοδο που διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την τήρηση της αρχαιολογικής δεοντολογίας και την προστασία των αρχαιοτήτων, αποφεύγοντας προβλήματα, όπως αυτά που καταγγέλλονται από τους συναδέλφους.
 
Απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να διερευνήσουν με προσοχή τις σχετικές καταγγελίες και να προχωρήσουν στις κατά Νόμο απαιτούμενες ενέργειες.
 
Καλεί τους συναδέλφους να μην υποκύπτουν σε οιασδήποτε μορφής πιέσεις, απειλές και παρεμβάσεις, που υπονομεύουν την επιστημονική δεοντολογία, καταστρατηγούν τον αρχαιολογικό νόμο και ευτελίζουν τη εργασιακή αξιοπρέπεια.
 
Προτείνει την αποκλειστικά έγγραφη επικοινωνία με τους αναδόχους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις οδηγίες των Υπηρεσιών, ώστε να αποτυπώνονται οι τυχόν πιέσεις τους
 
Η Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Α. εξουσιοδοτεί το ΔΣ να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την υπόθεση και τις εργασίες που θα ακολουθήσουν εφεξής από τον ΤΑP, ώστε να προασπίσει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τόσο τις αρχαιότητες όσο και τους συναδέλφους από κάθε απειλή.
 
Διεκδικεί την υπογραφή ΣΣΕ που θα κατοχυρώνει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των συμβασιούχων εργαζομένων, μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, με Συλλογική Σύμβαση, 7ωρο- 5ήμερο-36ωρο, Κοινωνική Ασφάλιση, προστασία στη δουλειά.
 
Ζητά από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. να τοποθετείται με σαφήνεια και να υπερασπίζεται τους εργαζόμενους, όταν μάχονται, κάτω μάλιστα από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, για την προστασία των αρχαιοτήτων και την τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας.