Αρ. Πρωτ.: 12
Αθήνα, 15.2.2018

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του ΣΕΑ


O Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων σύμφωνα με την πάγια άποψή του για τον τρόπο επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, δηλαδή τη θεσμοθετημένη διαδικασία κρίσεων από τα αρμόδια κατά το νόμο (4369/2016) Όργανα, και όχι με τοποθετήσεις κατά τη βούληση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του διότι στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΔ 4/2018 (νέος οργανισμός ΥΠ.ΠΟ.Α.),  υπήρξαν εκ νέου τοποθετήσεις σε θέση ευθύνης με Υπουργική Απόφαση, γεγονός που αναδεικνύει παθογένειες που ο Σ.Ε.Α. έχει επανειλημμένα  στηλιτεύσει, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει η πολιτική βούληση να θεραπευθούν:

Επτά (!) χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία προκήρυξη για κρίσεις σε θέσεις ευθύνης, και μέσα στα τελευταίατέσσερα χρόνια έχουν γίνει δύο φορές τοποθετήσεις με υπουργική απόφαση Επιλέχθηκε, λοιπόν, ακόμη μία φορά η οδός των αναθέσεων που κατά την αντίληψή μας συνιστά κατάφωρη πολιτική παρέμβαση στη στελέχωση και τελικά τη λειτουργία της Α.Υ. και μάλιστα, από μία κυβέρνηση η οποία ήδη από το 2016 ψήφισε νέο νομοθετικό πλαίσιο για την επιλογή προϊσταμένων αλλά δεν κατόρθωσε ακόμα να το εφαρμόσει.

Παγιώνεται δυστυχώς στο ΥΠ.ΠΟ.Α. μια κατάσταση όπου Γενικοί Διευθυντές, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και πλέον ένας μεγάλος αριθμός Προϊσταμένων Τμημάτων βρίσκονται σε θέση ευθύνης χωρίς ποτέ να έχουν μετάσχει σε διαδικασία κρίσεων. Ως εκ τούτου είναι θεσμικά ευάλωτοι και εκτεθειμένοι στη βούληση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Η θέση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων είναι ότι υπήρχε άπλετος χρόνος από το 2014 μέχρι σήμερα ώστε να προετοιμαστεί και να δρομολογηθεί ορθά η διαδικασία των κρίσεων. Δηλαδή, έγκαιρη και πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας και των υπόλοιπων τυπικών προσόντων όλων των συναδέλφων -πράγμα για το οποίο πιέζει τόσον καιρό ο Σ.Ε.Α.-, δημοσίευση προσκλήσεων, κατάθεση αιτήσεων, επίκαιρη μοριοδότηση και στη συνέχεια κρίσεις και τοποθετήσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις των αιτούντων και τις πραγματικές ανάγκες της Υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο θα είχε ήδη προετοιμαστεί μία μεγάλη δεξαμενή ικανών στελεχών, που θα μπορούσαν να καταλάβουν όλες τις θέσεις που προβλέπει ο νέος Οργανισμός.

Παρά την επιλογή της κάλυψης πολλών κενών θέσεων σε επίπεδο Τμήματος, εντυπωσιακή και αδικαιολόγητη παραμένει η εικόνα των κενών στις Εφορείες ιδίως της Περιφέρειας, όπως η Αρκαδία, η Καστοριά, τα Γρεβενά, η Σάμος κλπ., τόσο στα αρχαιολογικά, όσο και στα υπόλοιπα Τμήματα. Αναδεικνύεται ανάγλυφα το μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης, ιδίως στην περιφέρεια, το οποίο, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, μπορεί να αντιμετωπιστεί κυρίως με την άμεση διαδικασία προκήρυξης μόνιμων θέσεων εργασίας με βάση τις τρέχουσες ανάγκες. Η μη στελέχωση των υπηρεσιών αποδεικνύει την έλλειψη πολιτικής βούλησης να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι Υπηρεσίες, υποσκάπτει το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και οδηγεί στην υποκατάσταση των λειτουργιών της με αναθέσεις σε τρίτους και εργολαβίες. Τα κενά συνιστούν έναν ακόμα λόγο για την άμεση έναρξη της διαδικασίας των κρίσεων, ώστε να δημοσιοποιηθούν οι κενές θέσεις ευθύνης και να έχουν όλοι οι συνάδελφοι τη δυνατότητα να επιλέξουν αυτές για τις οποίες ενδιαφέρονται.

Είναι σαφές ότι όλα τα παραπάνω προβλήματα, η μη ύπαρξη ενός αντικειμενικού και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής προϊσταμένων με ενιαίο σύστημα κριτηρίων, η αποσύνδεση της διαδικασίας επιλογής τους από την πολιτική ηγεσία και τα πολυάριθμα κενά,μπορούν να θεραπευθούν μόνο με την πλήρη και άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας των κρίσεων και της προκήρυξης των θέσεων ευθύνης, αφού ολοκληρωθεί η αναγνώριση προϋπηρεσίας, που εκκρεμεί για πολλούς ΙΔΑΧ εργαζόμενους, και των λοιπών προσόντων από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Ζητάμε την παραίτηση από κάθε αναχρονιστική πρακτική για τη στελέχωση της Υπηρεσίας, την αποκατάσταση της κανονικότητας στη λειτουργία της, την ολοκλήρωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για όλους και την άμεση προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης με αδιάβλητη αξιοκρατική μοριοδότηση και δήλωση προτίμησης!
 
                        Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων   
 
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σταματία Μαρκέτου                                        Θεμιστοκλής Βάκουλης