ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

 

Αθήνα, 28/11/2017

 

 

 

 

Πανελλαδική 3ωρη στάση εργασίας από τις 12.00 έως τις 15.00 μμ.

την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

για την υποστελέχωση του ΥΠΠΟΑ,

σε συμπαράσταση προς τη στάση εργασίας των συμβασιούχων συναδέλφων μας


 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων κηρύσσει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12.00 έως τη λήξη της βάρδιας την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 διαμαρτυρόμενος για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τα κενά της οποίας καλύπτονται με τις κατά καιρούς προσλήψεις εκτάκτων αρχαιολόγων αλλά και άλλων ειδικοτήτων διαφορετικών ταχυτήτων, χωρίς μάλιστα να τηρούνται πάντοτε οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Θεωρούμε θετική την πρόσφατη προκήρυξη 33 μόνιμων θέσεων αρχαιολόγων μέσω ΑΣΕΠ. Όμως η καθυστερημένη εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια προκήρυξη για τις 95 (αρχικά) θέσεις αρχαιολόγων, σήμερα συρρικνωμένη σε μόλις 33 προσλήψεις συγκεκριμένων θέσεων βυζαντινών και ακόμη λιγότερων προϊστορικών και κλασικών αρχαιολόγων, και μάλιστα όχι σε όλους τους νομούς της χώρας, είναι φανερό ότι δεν θα καλύψει τα κενά που υπάρχουν συνεχίζοντας για πολλά ακόμη χρόνια την εργασιακή ομηρία των εκτάκτων και την ανεργία των πτυχιούχων αρχαιολόγων.

Το γεγονός ότι το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν επαρκεί για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη κατά καιρούς πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων με ποικίλους τρόπους και μέσω τρίτων, γεγονός που έχει πλέον αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του άλλοτε ισχυρού ενιαίου φορέα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, με συχνά άμεσο αντίκτυπο σε σοβαρά ζητήματα προστασίας των αρχαιοτήτων, λόγω ποικίλων πιέσεων για την ταχεία ολοκλήρωση διαφόρων έργων τρίτων. Οι διεκδικήσεις των εκτάκτων αρχαιολόγων αποτελούν και δικές μας διεκδικήσεις.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, συμπαραστέκεται στην κινητοποίηση των συμβασιούχων αρχαιολόγων και ζητά:

·           Να επισπευσθεί νέα προκήρυξη περισσότερων νέων αρχαιολόγων για όλους τους νομούς της χώρας, εφόσον η δρομολογημένη προκήρυξη για τις συγκεκριμένες 33 θέσεις έρχεται ήδη με μεγάλη καθυστέρηση.

·         Ίση μεταχείριση των πτυχιούχων αρχαιολόγων με την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης εργασίας, κοινή για όλους τους προσλαμβανόμενους αρχαιολόγους

· Άμεση αντιμετώπιση της υποστελέχωσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων

·    Επαρκή φύλαξη και ασφάλεια των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων. Κανένα Μουσείο κλειστό

·   Μονιμοποίηση των συμβασιούχων - Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους

Στην Αθήνα συμμετέχουμε στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ