ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
            
 
                                                                                           Αθήνα, 12/9/2017                                                                                                            
                                                                                               
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αίτημα κήρυξης των αρχαιολογικών χώρων στο Ελληνικό κατέθεσε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
 
 
Με αίτησή του προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λ. Κονιόρδου, που κοινοποιείται στην Πρόεδρο του ΚΑΣ, Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ κ. Μ. Βλαζάκη και όλα τα μέλη του ΚΑΣ, ζητεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κήρυξη και οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου, με βάση τις αρχαιολογικές ενδείξεις, που έχει ξεκινήσει από το 2014, με βάση το άρθρο 12 του Ν. 3028/02.
 
Αφού παραθέτει όλη τη σειρά των διοικητικών ενεργειών που έχουν προηγηθεί, μέχρι και την εισαγωγή και απόσυρση του θέματος, το ΚΑΣ τον Νοέμβριο 2016 ζητά από την Υπουργό να ενεργήσει «για την άμεση κήρυξη-οριοθέτηση ως αρχαιολογικών χώρων των περιοχών όπου εκτείνονται εντοπισμένες, ορατές και μη, αρχαιότητες στην περιοχή Αγίου Κοσμά-Ελληνικού και στους Δήμους Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης, όπως ο νόμος ορίζει.»
 
Επισημαίνει ότι «οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ έχουν προχωρήσει εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες σύμφωνα με τον νόμο διοικητικές ενέργειες για την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3028/02. Κατόπιν αυτών, οποιαδήποτε έκδοση απόφασης έγκρισης για το ΣΟΑ και τη ΣΜΠΕ, που συναποτελούν σχέδιο χωρικής ρύθμισης, χωρίς να έχει προηγηθεί η κήρυξη και η οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου με βάση την έρευνα πεδίου που έχει προηγηθεί και των επαρκών αρχαιολογικών ενδείξεων που έχουν κατατεθεί αρμοδίως, συνιστά ευθεία παραβίαση του άρθρου 12 του Ν. 3028/02».
 
Στην κατακλείδα του κειμένου, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η μη εφαρμογή του νόμου συνιστά «παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας της διοίκησης, η οποία θα βαρύνει αποκλειστικά την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ και εσάς ως Υπουργό, στο βαθμό που όλες οι βαθμίδες της διοίκησης έχουν επιτελέσει στο ακέραιο και εμπρόσθεσμα το καθήκον τους σχετικά με το θέμα αυτό» και «επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας».
 
Επίσης, ο Σύλλογος καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΠΟΑ την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, στις 4:30 μ.μ., την ώρα που έχει οριστεί η συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης του ΚΑΣ για την έγκριση ή μη του ΣΟΑ και της ΣΜΠΕ για το χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.

Δείτε το αίτημα.


 
                                         ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
            
 
                                                                                                      Αθήνα,   12/9/2017                                                                                                                        
                                                                                                       Αρ. Πρωτ. : 430
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λ. Κονιόρδου
ΚΟΙΝ: Πρόεδρο και μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: «Αίτηση κήρυξης– οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής»
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, συλλογικό όργανο έκφρασης των αρχαιολόγων και επιστημόνων συναφών κλάδων που στελεχώνουν τις μονάδες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, έχοντας υπόψη:
1. Ότι στους σκοπούς του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του, συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων, «Η καλλιέργεια της αρχαιολογικής επιστήμης και γενικά η μέριμνα για τις αρχαιότητες […]», ενώ Χρέος των μελών του Συλλόγου «είναι η υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού λαού έναντι οποιασδήποτε επιβολής, υποβάθμισης ή συκοφάντησης». 
2. Το άρθρο 12 του Ν. 3028/02, το κεφάλαιο Χωρικές Ρυθμίσεις, σύμφωνα με το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η κήρυξη ή προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου εν όψει έγκρισης σχεδίου χωρικής ρύθμισης [Άρθρο 12, παρ 1: «Οι αρχαιολογικοί χώροι κηρύσσονται και οριοθετούνται [...] με βάση τα δεδομένα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα και δημοσιεύεται μαζί με αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και Άρθρο 12, πργ. 2: «[...] Εάν εντός των περιοχών που πρόκειται να καλύψουν υπό εκπόνηση Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ή άλλα σχέδια χωρικών ρυθμίσεων, δεν έχουν οριοθετηθεί αρχαιολογικοί χώροι, αυτοί οριοθετούνται προσωρινά, βάσει σχεδιαγράμματος κλίμακας τουλάχιστον 1: 2.000 που καταρτίζεται από την Υπηρεσία, με βάση επαρκή επιστημονικά στοιχεία και ιδίως ευρήματα που πιθανολογούν την ύπαρξη μνημείων...».
3. Το γεγονός ότι το ΣΟΑ (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης) και η ΣΜΠΕ (Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) του έργου «Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά» συνιστούν σχέδιο χωρικών ρυθμίσεων στην περιοχή του Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, καθώς θέτουν και ορίζουν  χρήσεις γης στο ακίνητο αλλά και καθορίζουν δομούμενους χώρους και όρους δόμησης.
4. Τα με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔ.ΑΤΤΙΚΗΣ/288125/167794/395/10-11-2014 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔ.ΑΤΤΙΚΗΣ/18161690/109252/6602/2-6-2016 έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων με τις προτάσεις κήρυξης-οριοθέτησης των εν θέματι αρχαιολογικών χώρων, καθώς και όλα τα αναφερόμενα στο ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΥΑΤ/301694/195686/8582/28-7-2017 έγγραφα που αφορούν την αλληλογραφία από το 2012 έως πρότινος σχετικά με το θέμα της κήρυξης εν όψει της δημόσιας διαβούλευσης και έγκρισης του ΣΟΑ και της ΣΜΠΕ, που δεικνύουν ότι η αρμόδια Εφορεία εισηγήθηκε εγκαίρως και απέστειλε αρμοδίως όλα τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα.
5. Το από 2-8-2016 έγγραφο της ΓΔΑΠΚ με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/181695/109257/7430/2073, με το οποίο εγκαίρως ζήτησε τη γνώμη των Υπουργείων/Υπηρεσιών με υφιστάμενες δραστηριότητες εντός της προς κήρυξη-οριοθέτηση περιοχής, κατά τα οριζόμενα με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του Ν. 3028/02.
6. Την ημερήσια διάταξη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου της 1/11/2016, όπως νομίμως δημοσιοποιήθηκε στις 27/11/2016, στην οποία υπήρχε προς εξέταση και λήψη απόφασης το θέμα «Έγκριση ή μη κήρυξης – οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής» με συνεισήγηση της ΔΙΠΚΑ και της ΔΒΜΑ, το οποίο αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη και δεν εισήχθη ξανά έκτοτε.
7. Το γεγονός ότι το ΣΟΑ και η ΣΜΠΕ του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Ελληνικού τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση στις 20/7/2017 και ως εκ τούτου τεκμαίρεται ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες για την κήρυξη-οριοθέτηση είχαν νομίμως προηγηθεί της εκπόνησης του σχεδίου χωρικής ρύθμισης.
8. Την διακοπείσα συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στις 5/9/2017 με θέμα την έγκριση ή μη του ΣΟΑ (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης) και της ΣΜΠΕ (Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) του έργου «Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά»,
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων με την παρούσα σας υποβάλλει αίτημα ώστε να ενεργήσετε για την άμεση κήρυξη-οριοθέτηση ως αρχαιολογικών χώρων των περιοχών όπου εκτείνονται εντοπισμένες, ορατές και μη, αρχαιότητες στην περιοχή Αγίου Κοσμά-Ελληνικού και στους Δήμους Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης, όπως ο νόμος ορίζει.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3028/02, οι αρχαιολογικοί χώροι κηρύσσονται και οριοθετούνται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Από τα παραπάνω σχετικά 4-5-6 είναι πασίδηλο ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ έχουν προχωρήσει εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες σύμφωνα με τον νόμο διοικητικές ενέργειες για την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3028/02. Κατόπιν αυτών, οποιαδήποτε έκδοση απόφασης έγκρισης για το ΣΟΑ και τη ΣΜΠΕ, που συναποτελούν σχέδιο χωρικής ρύθμισης, χωρίς να έχει προηγηθεί η κήρυξη και η οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου με βάση την έρευνα πεδίου που έχει προηγηθεί και των επαρκών αρχαιολογικών ενδείξεων που έχουν κατατεθεί αρμοδίως, συνιστά ευθεία παραβίαση του άρθρου 12 του Ν. 3028/02.
Η παραβίαση αυτή κινδυνεύει να έχει άμεσες επιπτώσεις στην προστασία των αρχαιοτήτων, ενώ έχει ήδη σωρεύσει δυσμενείς επιπτώσεις στο κύρος του κλάδου των αρχαιολόγων, τροφοδοτώντας πλήθος ανυπόστατων δημοσιευμάτων που, ορμώμενα από την μη ολοκλήρωση της νόμιμης διαδικασίας, βάλλουν ευθέως κατά των μελών του Συλλόγου μας, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της επιστήμης της αρχαιολογίας εν γένει.
 
Με την παρούσα αιτούμεθα να προχωρήσετε άμεσα στις νόμιμες ενέργειες για την κήρυξη και οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου, όπως ο νόμος ορίζει. Σε διαφορετική περίπτωση, πρόκειται για παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας της διοίκησης, η οποία θα βαρύνει αποκλειστικά την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ και εσάς ως Υπουργό, στο βαθμό που όλες οι βαθμίδες της διοίκησης έχουν επιτελέσει στο ακέραιο και εμπρόσθεσμα το καθήκον τους σχετικά με το θέμα αυτό, και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας, για την τήρηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου, την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία του κύρους και της αξιοπρέπειας των μελών του Συλλόγου μας.           
 
                                                    Με εκτίμηση,
                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
                      Η Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
                 Σταματία Μαρκέτου                       Θεμιστοκλής Βάκουλης