ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 16/3/2017

Αρ. πρωτ: 186

 

 

Προς:
Τα μέλη του ΣΕΑ

 

Θέμα: Παροχή διευκόλυνσης

 

Σας ενημερώνουμε ότι, με το αρ. Πρωτ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/68312/7808/7464/5476/15.3.2017

έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.Α., το οποίο διαβιβάζεται συνημμένο, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο του ΥΠΠΟΑ, Μπουμπουλίνας 20-22.

 

Η άδεια απουσίας εγκρίνεται ως εξής:

 

Α) Άδεια απουσίας δύο (2) ημερών, στις 27 και 28 Μαρτίου 2017 σε όσα μέλη του ΣΕΑ εργάζονται σε Υπηρεσίες με έδρα εκτός του Νομού Αττικής

 

Β) Άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας στις 27 Μαρτίου 2017 σε όσα μέλη του ΣΕΑ εργάζονται σε Υπηρεσίες με έδρα εντός του Νομού Αττικής.

 

Συνημμένο: Έγγραφο υπ΄αρ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/68312/7808/7464/5476/15.3.2017.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

 

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Όλγα Σακαλή Φώτης Γεωργιάδης