Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

σας προσκαλεί στη συζήτηση με θέμα:


 

«Το παρελθόν είναι μια έμφυλη χώρα:

οι γυναίκες στην αρχαιολογία»


 

με τη Δήμητρα Κοκκινίδου

στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Σάββατο 11 Μαρτίου | 18.30