ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 10/2/2017


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποτροπή την ύστατη στιγμή της απόσπασης της Συλλογής Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και της εκχώρησής της στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως αιφνιδιαστικά αποτυπώθηκε σε σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (άρθρο 19, παρ. 15).

Μετά την άμεση και εμπεριστατωμένη παρέμβαση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, οι ηγεσίες του ΥΠΠΟΑ και του ΥΠΕΘ αναγκάστηκαν να αναδιπλωθούν, με αποτέλεσμα την απόσυρση της επίμαχης διάταξης που θα οδηγούσε σε πρωτοφανή αποδυνάμωση των Δημοσίων Μουσείων.

Παρά τη δικαίωση που αισθανόμαστε, υπογραμμίζουμε ότι η περίπτωση της Συλλογής Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης κατέδειξε έλλειμα διαλόγου της πολιτικής ηγεσίας με υπηρεσιακούς και επιστημονικούς φορείς και εκπροσώπους των εργαζομένων.

Η εύρυθμη λειτουργία της Συλλογής πρέπει να εξασφαλιστεί τάχιστα, σοβαρά και θεσμικά από την ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες απόψεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ. Η στελέχωση με ειδικευμένο προσωπικό και η επαρκής φύλαξη του χώρου στέγασης της Συλλογής θα διευκολύνουν την πραγματοποίηση ερευνητικών και επιστημονικών δράσεων.

Τα υφιστάμενα προβλήματα στη λειτουργία της Συλλογής Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης θα αντιμετωπιστούν με την υποστήριξη και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, για να συνεχίσει να επιτελείται η προστασία και προβολή της μουσικής μας παράδοσης στο πλαίσιο του ΥΠΠΟΑ, ως αναπόσπαστο στοιχείο της νεότερης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.