ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 23/9/2016

Αρ. Πρωτ.: 461

 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του ΣΕΑ

 

 

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 19-9-2016

 

 

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΑ με εκπροσώπους των Τοπικών Παραρτημάτων του Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού. Οι εκπρόσωποι των Τοπικών Παραρτημάτων ενημέρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο για τις απόψεις που εκφράστηκαν στις Τοπικές Συνελεύσεις και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Συλλόγου κατά τόπους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε Γενικό Γραμματέα τον Φώτη Γεωργιάδη και καλωσόρισε το νέο μέλος του, Χρήστο Αγουρίδη, που αντικαθιστά τον παραιτηθέντα Θεμιστοκλή Βάκουλη.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 

1. Αποφάσισε ομόφωνα ότι, σε περίπτωση που ο Σύλλογος κληθεί από την πολιτική ηγεσία να καταθέσει τις απόψεις του επί του σχεδιαζόμενου νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ, ο ΣΕΑ θα τοποθετηθεί με βάση αφενός τις κατευθύνσεις για τον Οργανισμό που έχουν εγκριθεί από προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις και αφετέρου τα αποτελέσματα της έκτακτης διαβούλευσης των μελών, που θα διενεργηθεί με τη σύγκληση Τοπικών Συνελεύσεων των Παραρτημάτων. Όσον αφορά τη διαμόρφωση σχεδίου Οργανισμού εκ μέρους του ΣΕΑ, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συζήτηση και η επεξεργασία των προτάσεων, που θα ολοκληρωθεί με έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κατά πλειοψηφία, κρίθηκε ορθό η εν λόγω Γενική Συνέλευση να μην πραγματοποιηθεί άμεσα και βεβιασμένα, ώστε να υπάρξει ο χρόνος για την περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και την επεξεργασία των προτάσεων, που συνεχίζουν να κατατίθενται.

 

2. Ενημερώθηκε για την πρόθεση αναδόχων του έργου «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου» να προσλάβουν αρχαιολόγους για την υλοποίηση των προβλεπόμενων υπηρεσιών ψηφιοποίησης, όχι με την πραγματική επιστημονική τους ιδιότητα, αλλά ως διοικητικούς ή υπαλλήλους γραφείου. Το Δ.Σ. αποφάσισε να ερευνήσει το θέμα και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να αποτραπεί αυτή η αντιδεοντολογική, αλλά και αντισυμβατική, συμπεριφορά.

 

3. Αποφάσισε να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα της κύρωσης της σύμβασης για την παραχώρηση του Ελληνικού και σχετικά με το ζήτημα της επιλογής του ΥΠΠΟΑ ως ενός από τα δύο υπουργεία, στα οποία θα εφαρμοστεί πιλοτικό πρόγραμμα περικοπής των δημοσίων δαπανών.

 

4. Αποφάσισε να απευθυνθεί εγγράφως προς τη Δ/νση Διοικητικού για να διαμαρτυρηθεί για την καθυστέρηση της διαδικασίας αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των αρχαιολόγων του ΥΠΠΟΑ, και της καθυστέρησης απόδοσης ειδικότητας στους ΙΔΑΧ.

 

5. Αποφάσισε να προβεί σε παράσταση στο ΥΔΜΗΔ για να συζητήσει ζητήματα μισθολογικής ωρίμανσης των αρχαιολόγων.

 

6. Αποφάσισε, ύστερα από πρόταση της ΔΑΣ, να ανταποκριθεί στην πρόσκληση για τη συγκρότηση μετώπου διεκδίκησης των μισθολογικών απωλειών και ανατροπής των νόμων που καταργούν ή περιορίζουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με την προϋπόθεση να συγκληθεί σύσκεψη των Συλλόγων και των Σωματείων που συμμετέχουν.


 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

 

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Σακαλή Όλγα Γεωργιάδης Φώτης