Στις 14 Ιουνίου 2016, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έλαβε εξώδικη πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, κ. Χατζημάρκο.

Η εξώδικη πρόσκληση είχε ως εξής: