Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, EΔPA
Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο Αρχαιολόγων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ». Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 2
...