ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765
E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr


Αθήνα, 12/4/2016
Αρ. Πρωτ.: 172

Το κτίριο του πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας (ιδιοκτησίας ήδη του Δήμου Αρταίων), το οποίο βρίσκεται μέσα στο μεσαιωνικό Κάστρο της πόλης, μαζί με την μεγάλη έκταση πρασίνου που περικλείει και το ανοικτό θέατρό του (ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου), συνιστούν ένα άρρηκτο σύνολο και αποτελούν δημόσιο χώρο και κοινό αγαθό.
 
Το κτίριο του ΞΕΝΙΑ βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, και μάλιστα ενός από τους σημαντικότερους της πόλης της Άρτας. Η σημασία του Κάστρου για την πόλη έχει άλλωστε αποτυπωθεί και στο ισχύον ΓΠΣ της πόλης, σύμφωνα με το οποίο οι εντός αυτού δραστηριότητες πρέπει να αφορούν μόνο στον πολιτισμό και την αναψυχή.
 
Η από 18-1-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άρτας για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ΞΕΝΙΑ της Άρτας σε ιδιώτη, προκειμένου να το λειτουργήσει ως ξενοδοχειακή μονάδα, μας βρίσκει απολύτως αντίθετους. Η λειτουργία ιδιωτικού ξενοδοχείου μέσα στο χώρο του Κάστρου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον δημόσιο χαρακτήρα του αρχαιολογικού χώρου, ενώ μια τέτοια ιδιωτική-επιχειρηματική λειτουργία θα δημιουργήσει προβλήματα στην αξιοποίηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου, στην ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό και στη διενέργεια εκδηλώσεων και παραστάσεων στο χώρο του υπαίθριου θεάτρου του. Η απόφαση του Δήμου Αρταίων αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι η ανεξέλεγκτη εμπλοκή των ΟΤΑ ή/και ιδιωτών στη
διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, μπορεί να αποβεί βλαπτική για τα μνημεία.
 
Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό, ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στις 23-7-2009 απέρριψαν το αίτημα χαρακτηρισμού του πρώην ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ  Άρτας ως «νεώτερου μνημείου πολιτιστικής  κληρονομιάς» με το σκεπτικό ότι «… αφενός ο χαρακτηρισμός του θα αναιρέσει την προστασία του βυζαντινού μνημείου πάνω στο οποίο είναι χτισμένο και αφ' ετέρου, λόγω των εκτεταμένων βλαβών και φθορών που παρουσιάζει το κτίριο, θα απαιτηθούν για τη διατήρησή του επεμβάσεις τέτοιες οι οποίες θα αλλοιώσουν την αυθεντικότητά του».
 
Στηρίζουμε την προσπάθεια και τον αγώνα κατοίκων της Άρτας, που αντιδρούν στη δημιουργία ιδιωτικού ξενοδοχείου μέσα στο Κάστρο της πόλης και συντασσόμαστε με την πρόταση όλος ο χώρος του Κάστρου, όπως και τα κτίσματα εντός αυτού να αντιμετωπιστούν ως ανοιχτός αρχαιολογικός χώρος και να αξιοποιηθούν σε δράσεις που θα προάγουν τον πολιτισμό (π.χ. καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, χώροι βιβλιοθηκών κ.ά.) καθώς και την αναψυχή, με σεβασμό πάντα στην ιστορικότητα και τη σημασία του χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αντιμετωπισθεί και η μελλοντική λειτουργία του ΞΕΝΙΑ, εφόσον η ανάπλαση του κτιρίου του κριθεί μη προβληματική για τις υποκείμενες αρχαιότητες μετά από κατάλληλες επιστημονικές μελέτες και τη συνεργασία Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Αρταίων.