ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 7/4/2016

Αρ. Πρωτ.: 166

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΑ-

 

Τροποποίηση Ν. 4281/2014-Τα έργα αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο στόχαστρο

 

Είμαστε ήδη στο και 5΄ για την ψήφιση της τροποποίησης του Νόμου 4281/2014 για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

 

Καλούμε την Κυβέρνηση να αποδείξει εμπράκτως τη σημασία που ισχυρίζεται ότι δίνει στην προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με την άμεση νομική κατοχύρωση της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

 

Τα έργα σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, λόγω της επιστημονικής φύσης των εργασιών και των εξειδικευμένων επεμβάσεων που απαιτούν, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται όπως τα έργα που υπολογίζονται σε τρέχοντα χιλιόμετρα ασφάλτου, ή σε κυβικά τσιμέντου για δρόμους, γέφυρες, λιμάνια και όλα όσα εκτελούνται από εργολάβους! Δεν μπορούν καν να αντιμετωπισθούν όπως οι αυτεπιστασίες που εκτελούν οι Δήμοι σε πεζοδρόμια, παγκάκια και παρτέρια.

 

Το ΠΔ 99/1992 που στήριξε επί δεκαετίες το έργο μας, αναγνωρίζει ότι τα αρχαιολογικά έργα υλοποιούνται με αυτεπιστασία, με φροντίδα δηλαδή της ίδιας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και μόνον, «λόγω της επιστημονικής και καλλιτεχνικής φύσης τους, και της εξαιρετικής λεπτότητάς τους».

 

Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει με το μικρότερο δυνατόν κόστος, και χωρίς ποσά για εργολαβικά οφέλη, την ευέλικτη και απρόσκοπτη υλοποίηση όλων των εργασιών σε σωστικές ανασκαφές, μνημεία και αναδείξεις αρχαιολογικών χώρων, με ταυτόχρονη προαγωγή της αρχαιολογικής έρευνας και της επιστημονικής γνώσης, προς όφελος της κοινωνίας.

 

Είναι ο τρόπος εκτέλεσης δημόσιου, τεχνικού έργου που έχει ήδη δώσει δουλειά σε χιλιάδες νέους επιστήμονες, τεχνίτες και εργάτες, που ζουν στους ίδιους τους τόπους που γίνονται τα έργα, σε περιοχές συχνά απομακρυσμένες, παραμεθόριες, δυσπρόσιτες, με μεγάλη ανεργία. Η ανάθεση ορισμένων εργασιών σε μικρούς, ντόπιους, υπεργολάβους και η προμήθεια των εργαλείων και των υλικών γίνεται, επίσης, στις περιοχές εκτέλεσης των έργων, τονώνοντας σημαντικά την τοπική οικονομία. Όλα τα παραπάνω, παράλληλα με τον αυστηρό δημοσιονομικό έλεγχο, εξασφαλίζουν την χρηστή διαχείριση των έργων, καθώς και την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεσή τους.

 

Στο προσχέδιο τροπολογίας του Νόμου 4281/2014 δεν αναφέρεται σαφώς αν καταργούνται οι σχετικές με την αρχαιολογική αυτεπιστασία διατάξεις και ό,τι προβλέπεται σε σχετικό άρθρο ΔΕΝ καλύπτει πλήρως την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση έργου με την μέθοδο αυτή.

 

Απαιτούμε την προσθήκη άρθρου στο σχέδιο νόμου, το οποίο να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες υλοποίησης του αρχαιολογικού έργου, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει η αρχαιολογική αυτεπιστασία.

 

Αν αυτό δεν συμβεί, θα είναι κάτι παραπάνω από προφανής η μεθόδευση να μπουν σοβαρά εμπόδια στην εκτέλεση έργων αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, με πρόθεση τα έργα Πολιτισμού να εκτελούνται πλέον με εργολαβίες, με άμεσο αποτέλεσμα την πλήρη υπαγωγή των αρχαιολογικών εργασιών στις πιέσεις αναδόχων-εργολάβων, την αδυναμία εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων και την τελική αποδυνάμωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Προστασία της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ