Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων είναι το μεγαλύτερο και αρχαιότερο επιστημονικό σωματείο του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέλη του είναι οι μόνιμοι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι στελεχώνουν τις μονάδες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, της αρχαιότερης του ελληνικού κράτους. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει διττό χαρακτήρα: 1.είναι επιστημονικός φορέας με βαρύνοντα θεσμικό ρόλο στον τομέα της προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς και συγχρόνως 2.αποτελεί την συνδικαλιστική έκφραση των αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ως θεσμικός παράγων έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου προστασίας, δηλαδή στην αρχαιολογική νομοθεσία καθώς και στην διαμόρφωση και στον εκσυγχρονισμό της δομής της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακόμη, παρεμβαίνει σε διεθνές επίπεδο για ζητήματα προστασίας των αρχαιοτήτων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων είναι το μεγαλύτερο και αρχαιότερο επιστημονικό σωματείο του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέλη του είναι οι μόνιμοι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι στελεχώνουν τις μονάδες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, της αρχαιότερης του ελληνικού κράτους.
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει διττό χαρακτήρα:
 
1.είναι επιστημονικός φορέας με βαρύνοντα θεσμικό ρόλο στον τομέα της προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς και συγχρόνως
 

2.αποτελεί την συνδικαλιστική έκφραση των αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού.
 

Ως θεσμικός παράγων έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου προστασίας, δηλαδή στην αρχαιολογική νομοθεσία καθώς και στην διαμόρφωση και στον εκσυγχρονισμό της δομής της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Πολιτισμού.
 
Ακόμη, παρεμβαίνει σε διεθνές επίπεδο για ζητήματα προστασίας των αρχαιοτήτων.
 
Ως συλλογικός φορέας έχει διοργανώσει πλήθος συνεδρίων, εκθέσεων, διαλέξεων και επιστημονικών συναντήσεων.
 
Στόχος των δράσεων αυτών είναι η προβολή του έργου της προστασίας των μνημείων που συντελείται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, αλλά και η επεξεργασία ολοκληρωμένων θέσεων για τα θεσμικά ζητήματα της προστασίας.
 
… μάχεται επί δεκαετίες
 
για την μελέτη, προστασία και ανάδειξη της μνημειακής κληρονομιάς της Ελλάδας, ενώ όποτε χρειάστηκε, δεν παρέλειψε να υπερασπίσει με δυναμισμό και κινητοποιήσεις τις αρχαιότητες και το περιβάλλον τους.
 
Παράλληλα, καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες, ώστε οι πολιτικές ολοκληρωμένης προστασίας να καταλήγουν στην απόδοση των μνημείων στους τελικούς δικαιούχους: στους πολίτες της Ελλάδας και του κόσμου.
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ)
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Κώστας Πασχαλίδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄                           Δέσποινα Κουτσούμπα
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   Εύα Γιατρουδάκη
ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  Μάγια Κόμβου
ΤΑΜΙΑΣ                                               Όλγα Σακαλή
ΜΕΛΗ                                                 Κατερίνα Χαμηλάκη
                                                            Αλέξανδρος Ανδρέου
                                                            Μαρία Κουτσουμπού
                                                            Μανόλης Ψαρρός
                                                            Γιάννης Θεοχάρης
                                                            Αλέξανδρος Στρατής
                                                            Αγγελική Κουκουβού
                                                            Ανθή Ντόβα
                                                            Ελένη Ασημακοπούλου
                                                            Άρης Μπαχλάς