ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 6/11/2015

Αρ. Πρωτ.: 417

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟ ΥΠΠΟΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 187 ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ


 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απέτυχε τις τελευταίες δύο εβδομάδες να ανταποκριθεί στα αλλεπάλληλα χρονοδιαγράμματα που έθεσε το ίδιο, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης του συνόλου των 187 συναδέλφων στις οργανικές τους θέσεις, που έχουν συσταθεί ήδη από το 2010, μετά την αποδοχή της αίτησης θεραπείας για υπαγωγή στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004.

Οι συνάδελφοί μας που, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε εδώ και χρόνια να υπηρετούν στις τραγικά υποστελεχωμένες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, δυστυχώς εξακολουθούν να παραμένουν όμηροι μιας διελκυνστίδας ευθυνών, αρμοδιοτήτων και πολιτικής βούλησης καθώς και διοικητικών, νομικών και πολιτικών αγκυλώσεων.

Ευχόμαστε –χάριν της αξιοπιστίας όλων- να μην είναι η δικαστική οδός αυτή που θα οδηγήσει τελικά στη λύση και θα αποδώσει τις ευθύνες που αναλογούν στον κάθε ένα εμπλεκόμενο!


 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ