Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

σας προσκαλεί στη διάλεξη των


 

Αναστασίας Τούρτα

Αρχαιολόγου, Επίτιμης Δ/ντριας Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Δ/ντριας Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων


 

Νικόλαου Βρανίκα

Αρχιτέκτονα μηχανικού

Δ/νση Μελετών & Εκτέλεσης Έργων,Μουσείων & Πολιτιστικών Κτιρίων ΥΠΠΟΑ


 

«Παρουσιάζοντας την πόλη της Θεσσαλονίκης στο Λευκό Πύργο»

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

ώρα 19.00