Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν
 
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765
e-mail: archaeol@otenet.gr / url: www.sea.org.gr
 
Αθήνα, 26/8/2015
Αρ. Πρωτ.: 296
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
Η καταστροφή του ναού Βαάλ–Δία στην Παλμύρα της Συρίας, λίγες μέρες μετά την αποτρόπαια δολοφονία πρωτοφανούς βαρβαρότητας του Σύρου αρχαιολόγου Χάλεντ Άσαντ, αποτελεί ένα ακόμη έγκλημα πολέμου στη σειρά των διαδραματιζόμενων γεγονότων στον ευαίσθητο χώρο της Μέσης Ανατολής τα τελευταία χρόνια.
 
Το διακύβευμα είναι προφανές και δεν χρειάζεται κανείς φλυαρώντας να τεκμηριώσει τα προφανή. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να ενεργοποιηθεί άμεσα και -χωρίς περιστροφές ή σκοπιμότητες που απορρέουν από διεθνείς γεωπολιτικούς συσχετισμούς- να μεσολαβήσει, ώστε να αποτραπεί κάθε νέα ασύμμετρη ή συντεταγμένη ενέργεια που απειλεί τα πολύτιμα υλικά κατάλοιπα της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον σύγχρονο πληθυσμό από την ολοκληρωτική κατάρρευση.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ