Κυριακή 31 Μαΐου, ώρα 9:00 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΑΝΟ ΛΟΪΖΟ
 
Από τη χορωδία και τους μαθητές
του Μουσικού τμήματος του Σ.Ε.Α.
 
Κυριακή 31 Μαΐου, ώρα 9:00 μ.μ.
 
Είσοδος ελεύθερη