Συναδέλφισσες,-οι

σας αποστέλλουμε συνημμένα:

  1. Την ομόφωνη Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως παρουσιάστηκε στην πρόσφατη Γενική μας Συνέλευση στις 23 Απριλίου 2015
  2. Το Πλάισιο Δράσης του Συλλόγου, όπως ψηφίστηκε ομόφωνα από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
  3. Το ψήφισμα για τους μετανάστες όπως ψηφίστηκε ομόφωνα από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ


 

  • Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προχωρήσει σε απεργίες και πολύμορφες κινητοποιήσεις με στόχο την αυτονομία του Υπουργείου Πολιτισμού σε συντονισμό με τα άλλα σωματεία και την ΠΟΕ-ΥΠΠΟ.

  • Διοργάνωση επιστημονικών, κινηματικών και καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών για το ίδιο θέμα.

  • Συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των μελών του Συλλόγου για τον προτεινόμενο από μέρους των εργαζόμενων Οργανισμό ο οποίος θα συντονίζεται από την αρμόδια ομάδα εργασίας του ΔΣ.

Για τον λόγο αυτό αποφασίζεται:

- η διοργάνωση σε όλη την επικράτεια θεματικών συναντήσεων (έως το τέλος Ιουνίου),

- η δημιουργία διαδικτυακού forum για την κατάθεση απόψεων για την υπό διμόρφωση πρόταση Οργανισμού (άμεσα)

- η διοργάνωση συνεδρίου με αποκλειστικό θέμα τον Οργανισμό (μέσα Σεπτεμβρίου)

- η ανατροφοδότηση της διαβούλευσης μέσω του περιοδικού ΔΕΛΤΟΣ του Συλλόγου

- η σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την ψήφιση της πρότασης (τέλος Σεπτεμβρίου)

- η κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας στις 7 Μάη 2015, ημέρα εκδίκασης της αγωγής της Άννας Παναγιωταρέα κατά της Δέσποινας Κουτσούμπα προκειμένου να γίνει παράσταση στα δικαστήρια.


 

Η ενεργοποίηση όλων των μελών του Συλλόγου, συλλογικά και αποφασιστικά,

είναι η μόνη που μπορεί να φέρει αποτελέσματα και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία


 


 

Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων