Αθήνα, 18/9/2014

Αρ. Πρωτ. : 421

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Όπως έγινε γνωστό χτες (17/9) ο υπουργός Πολιτισμού συγκρότησε με απόφασή του τριμελή επιτροπή με έργο τη "συνδρομή στο έργο του Υπουργείου επί θεμάτων προβολής και επικοινωνιακής διαχείρισης της ασκούμενης πολιτικής" και συντονίστρια την κ. Άννα Παναγιωταρέα. 
Προφανώς, πρόκειται για μια προσπάθεια εκ των υστέρων "νομιμοποίησης", μέσω άτυπου διορισμού, της απαράδεκτης εμπλοκής εξωυπηρεσιακών και εξωθεσμικών παραγόντων στον κρίσιμο τομέα της προβολής και επικοινωνίας.

Φαίνεται δε, πως η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ θεωρεί τόσο επιτυχημένο το επικοινωνιακό "μοντέλο Αμφίπολης" ώστε επιχειρεί τη γενίκευσή του στο σύνολο του παραγόμενου από το επιστημονικό δυναμικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας έργου!

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει ήδη στηλιτεύσει την πρόθεση της κυβέρνησης για υπαγωγή των αποτελεσμάτων του αρχαιολογικού έργου στους εκάστοτε σχεδιασμούς της, όπως αποτυπώνονται και στην δημιουργία, μέσω του νέου Οργανισμού, της υπαγόμενης απευθείας στον Υπουργό «Ειδικής Υπηρεσίας Προβολής και Αξιοποίησης", αλλά και στην ταυτόχρονη κατάργηση των Τμημάτων Προβολής και Επικοινωνίας από τα μεγάλα μουσεία.
Δυστυχώς, οι φόβοι μας επαληθεύονται πριν καν τεθεί ο νέος Οργανισμός σε ισχύ.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ