Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την βαθιά της αντίθεση στην παραχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την βαθιά της αντίθεση στην παραχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και κυρίως στην παραχώρηση της αρμοδιότητας της προστασίας των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μεθοδεύεται με το άρθρο 75, παρ. στ) 5 και 6 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, διάταξη αντισυνταγματική, αφού αντιβαίνει στο άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγματος όπου σαφώς δηλώνεται ότι «Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το κράτος», αλλά και στον περί αρχαιοτήτων νόμο 3028 / 2002 που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από την Βουλή.

Οι ιστορικοί και αρχαιολογικοί χώροι και τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα μνημεία, όντας ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτιστικής μας ταυτότητας, αλλά και πολύτιμα στοιχεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν δημόσια περιουσία αναπαλλοτρίωτη και εκτός συναλλαγής και μη ανανεώσιμη πηγή αειφόρου ανάπτυξης. Κάθε απώλεια στον τομέα αυτόν είναι μη αναστρέψιμη και συνεπώς ο φορέας προστασίας της μνημειακής κληρονομιάς οφείλει να διαθέτει εξειδικευμένη επιστημονική γνώση υψηλότατου επιπέδου, αποδεδειγμένη μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ευεπίφορος σε εύκολους και βιαστικούς πειραματισμούς, πολιτικές αντιπαραθέσεις ή αντικρουόμενα τοπικά συμφέροντα.

Ο μόνος φορέας που μπορεί και πρέπει να είναι αρμόδιος για το έργο της προστασίας του συνόλου της μνημειακής κληρονομιάς είναι η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η αρχαιότερη υπηρεσία του ελληνικού κράτους, που από το 1834 μεριμνά με συνέπεια και αποτελεσματικότητα για την διάσωση και την προστασία των αρχαιοτήτων και διαθέτει την απαιτούμενη επιστημονική, τεχνική και διοικητική εξειδίκευση, αλλά και την μακροχρόνια εμπειρία, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στα πολλαπλά, εξαιρετικά σύνθετα προβλήματα που θέτει η διαδικασία της προστασίας των αρχαίων μνημείων.

Τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της μνημειακής κληρονομιάς απαιτούν ενιαία πολιτική και διαχείριση σε εθνικό επίπεδο, γι’ αυτό άλλωστε οι περιφερειακές μονάδες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δεν υπάγονται στις κατά τόπους περιφέρεις αλλά κατευθείαν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συνδράμει την Αρχαιολογική Υπηρεσία στο έργο της, ωστόσο οι τοπικοί παράγοντες, εκ των πραγμάτων δεν διαθέτουν ούτε την απαιτούμενη εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνική γνώση ούτε και την απαραίτητη εμπειρία για την αναγνώριση, την κατανόηση και εν τέλει την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την διαχείριση της μνημειακής κληρονομιάς. Κατά συνέπεια η παραχώρηση σε αυτούς των αρμοδιοτήτων της προστασίας των μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων θα έχει απολύτως καταστροφικά αποτελέσματα για τα ίδια τα μνημεία.

Για να μην κινδυνεύσουν τα μνημεία και οι αρχαιότητες που σεβάστηκαν οι αιώνες, για να μην απωλεσθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας και για να μην υποθηκευθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων απαιτεί να αποσυρθούν άμεσα όλες οι επίμαχες διατάξεις από τον προς ψήφιση Κώδικα.