Οι Δυτικοί Λόφοι του άστεως των Αθηνών, Μουσών (Φιλοπάππου)-Πνύκας-Νυμφών, έκτασης 700 στρεμμάτων, οι οποίοι σηματοδοτούνται από τα εξέχοντα μνημεία της Πνύκας, του Φιλοπάππου και του Ιερού των Νυμφών

Οι Δυτικοί Λόφοι του άστεως των Αθηνών, Μουσών (Φιλοπάππου)-Πνύκας-Νυμφών, έκτασης 700 στρεμμάτων, οι οποίοι σηματοδοτούνται από τα εξέχοντα μνημεία της Πνύκας, του Φιλοπάππου και του Ιερού των Νυμφών, αποτέλεσαν στην αρχαιότητα το χώρο εγκατάστασης τριών σημαντικών Δήμων, Μελίτης-Κοίλης-Κολυττού. Κατάλοιπα αυτών αποτελούν οι σημαντικότατες πυκνές λαξευτές στο φυσικό βράχο, κατασκευές που για το λόγο αυτό οι ερευνητές από το 19ο αι. ονόμασαν την περιοχή «Πόλη των Βράχων». Η μεταγενέστερη όμως, αλόγιστη φύτευση για τη διάσωσή τους από τη λατόμηση, κατακάλυψε τις αρχαιότητες και αλλοίωσε το ιστορικό τοπίο.

Στόχος του έργου στο πλαίσιο της Ενοποίησης των περί την Ακρόπολη Αρχαιολογικών Χώρων, υπήρξε:

Η ανάδειξη των γνωστών μνημείων, των ιερών, των οχυρώσεων, του οδικού δικτύου, των δημόσιων κτιρίων, κατοικιών, εργαστηρίων, του υδρευτικού συστήματος κ.ά. και η σύνδεση όλων των μνημείων μέσα από το αρχαίο οδικό δίκτυο και τα μονοπάτια του Πικιώνη.

Η συγκρότηση και η οργάνωση των τριών λόφων σε ενιαίο χώρο με διττή ιδιότητα, ως αρχαιολογικού και ως πρασίνου και η αποκατάσταση της σχέσης με τα πολιτικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά κέντρα της αρχαιότητας, όπως της Ακροπόλεως, Πνύκας, Αγοράς, Αρείου Πάγου.

Και τέλος η οριοθέτηση και απόδοση καταπατημένων εκτάσεων (55 στρεμμάτων) του Αρχαιολογικού Χώρου, η εξυγίανση του πρασίνου και ο ευπρεπισμός του χώρου, η ελεύθερη διακίνηση πολιτών-επισκεπτών και σχολείων, καθώς και η πληροφόρηση και εκπαίδευσή τους σε ένα φιλικό και γαλήνιο αρχαιολογικό άλσος.

Με αφορμή:

α) τις επανειλημμένες από το 2002 καθαιρέσεις των περιφράξεων του αρχαιολογικού χώρου των Δυτικών Λόφων και την τελευταία καθαίρεση της εσωτερικής περίφραξης 350μ. του σεπτού μνημείου της Πνύκας στις 9-11-07, από την άτυπη “Συντονιστική Επιτροπή της Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων για το λόφο Φιλοπάππου” και

β) τις πρόσφατες αυθαίρετες δενδροφυτεύσεις στις 18-11-2007 και στις 3-2-2008, επάνω στις σημαντικότατες λαξευτές κατασκευές του αρχαίου Δήμου Μελίτης στο λόφο των Νυμφών, οι οποίες διατάραξαν τις αρχαίες επιχώσεις, πάντα μετά από πρόσκληση της ίδιας επιτροπής και

γ) ενόψει της προαναγγελθείσας συστηματικής δενδροφύτευσης στο Λατομείο Κωνσταντέλλου εντός του κηρυγμένου Αρχαιολογικού Χώρου, την επόμενη Κυριακή 10-2-2008, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει τη ριζική αντίθεσή του:

Στην καταστρατήγηση κάθε έννοιας νομιμότητας και προστασίας του αρχαιολογικού χώρου βάσει της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας και του Συντάγματος,

Στην απαξίωση ενός μοναδικού Αρχαιολογικού Χώρου εξέχουσας ιστορικής σημασίας, που περιλαμβάνει τους τρεις Δυτικούς Λόφους της αρχαίας πόλης των Αθηνών ο οποίος αναδείχθηκε στο πλαίσιο των έργων της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων με την προβολή των αρχαίων και των νεότερων μνημείων μέσα από το φυσικό τους περιβάλλον.

Στην κατασυκοφάντηση και δίωξη των υπαλλήλων της Υπηρεσίας, οι οποίοι λειτουργούν αποκλειστικά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, με απόλυτη υπευθυνότητα.

Ο ΣΕΑ δηλώνει ότι θα στηρίξει τον αγώνα των αρχαιολόγων για την προστασία και τη διάσωση των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου από πάσης φύσεως βανδαλισμούς και καταπατήσεις από οποιαδήποτε συμφέροντα, και για την πλήρη κατοχύρωσή του ως σημαντικού αρχαιολογικού χώρου και πνεύμονα πρασίνου, μοναδικού Αρχαιολογικού Άλσους στο κέντρο της Αθήνας.

Καλεί το ΥΠΠΟ και κάθε εμπλεκόμενο φορέα να δηλώσει έμπρακτα την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στον αποκλειστικά δημόσιας κυριότητας Αρχαιολογικό Χώρο και να συνδράμει, με την πρόσθετη θεσμική θωράκιση, τον αγώνα που διεξάγεται για την διατήρηση ενός Αρχαιολογικού Άλσους με υψηλή προστασία των μνημείων και του ιστορικού τοπίου.

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Άλκηστη Παπαδημητρίου