Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις του Υπουργού Πολιτισμού που έχουν στόχο ουσιαστικά την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας για τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις του Υπουργού Πολιτισμού που έχουν στόχο ουσιαστικά την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας για τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Οι συνεχείς προσφυγές του Υπουργού Πολιτισμού στα δικαστήρια για όλες τις κινητοποιήσεις που έχουν αποφασιστεί από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν σαν στόχο τον περιορισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και γενικότερα της συνδικαλιστικής δράσης.

Τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων και είναι καταδικασμένες στη συνείδηση ολόκληρου του ελληνικού λαού.

Καλούμε τον Υπουργό να σταματήσει αυτές τις τακτικές και μέσα από ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζόμενους να προωθήσει την επίλυση των προβλημάτων , που αφορούν συνολικά τη λειτουργία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Παράλληλα η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μπροστά στην αμφισβήτηση του δικαιώματος της απεργίας που εγείρεται και σε άλλους εργασιακούς χώρους του Δημοσίου το τελευταίο διάστημα (Υπ. Γεωργίας, Νοσοκομεία κλπ) πέρα από τις πολιτικοσυνδικαλιστικές παρεμβάσεις, τη νομική και θεσμική προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών με πρώτο το δικαίωμα της απεργίας, εξετάζει ήδη την προσφυγή στη Δ.Ο.Ε. (Διεθνή Ομοσπονδία Εργαζομένων).

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τέτοιου τύπου αυταρχικές συμπεριφορές και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να προασπίσει τη λειτουργία της, να φροντίσει την απεμπλοκή της από πράξεις που υπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.