Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στην αιφνίδια και αναιτιολόγητη απομάκρυνση του επίτιμου Εφόρου Αρχαιοτήτων κ. Αθανασίου Τζαφάλια από την Επιστημονική Επιτροπή για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Λάρισας

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στην αιφνίδια και αναιτιολόγητη απομάκρυνση του επίτιμου Εφόρου Αρχαιοτήτων κ. Αθανασίου Τζαφάλια από την Επιστημονική Επιτροπή για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Λάρισας”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄Κ.Π.Σ. και είναι ενταγμένο στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικού Έργου (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), δεδομένου ότι ο αποπεμφθείς συνάδελφος, όχι μόνον εντόπισε το αρχαίο θέατρο, αλλά με επιστημονική γνώση και συνεχή αγώνα επί 30ετία κατόρθωσε να το απελευθερώσει από τις σύγχρονες οικοδομές που το κάλυπταν και να οδηγήσει στην αποκάλυψη και ανάδειξη ενός μνημείου μείζονος σημασίας για όλη την Ελλάδα.
Το προαναφερθέν γεγονός, καθώς και άλλες πρακτικές που εφαρμόσθηκαν μέχρι σήμερα στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., όπως ο διορισμός γεωλόγου(!) ως Προέδρου Επιτροπής του έργου  “Μουσειολογική – Μουσειογραφική μελέτη νέου Μουσείου Πατρών”, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του έργου, καταδεικνύουν την ορθότητα της πάγιας θέσης του Σ.Ε.Α. για την κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., το οποίο λειτουργεί με απολύτως αδιαφανή τρόπο, αποσυντονίζοντας και διασπώντας το έργο της προστασίας των μνημείων, και υποστηρίζει την υπαγωγή των έργων του Ταμείου στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.  
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ