Αθήνα, 18/12/2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων αποδέχεται ομόφωνα την παραίτηση που υπέβαλε από μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής η συνάδελφος κ. Ζαχαριάδου Όλγα και καλεί το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κ. Αλεξόπουλο Γεώργιο να μετάσχει ως τακτικό μέλος στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Ειδική Γραμματέας

Έλενα Κουντούρη