Συναδέλφισσες-οι,

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και πλούσια συζήτηση η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.

Η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε με μυστική ψηφοφορία τον Διοικητικό και τον Οικονομικό Απολογισμό:

Διοικητικός Απολογισμός: ΥΠΕΡ 181, ΚΑΤΑ 2, ΛΕΥΚΑ 4
Οικονομικός Απολογισμός 2023: ΥΠΕΡ 182, ΚΑΤΑ 1, ΛΕΥΚΑ 4.
 
Η Συνέλευση υπερψήφισε το Πρόγραμμα Δράσης που κατατέθηκε από το ΔΣ και σας αποστέλλεται συνημμένο, ενώ έγινε δεκτό ομόφωνα και το ψήφισμα ενάντια στις αναιτιολογητες διώξεις της γραμματέα του ΣΕΑ (συνημμένο).

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση της μηνιαίας συνδρομής από τα 3 € στα 4 € προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες του Συλλόγου και να δοθούν μεγαλύτερες δυνατότητες συνδρομής στις ανάγκες των μελών του σε όλη την Ελλάδα.
 
 
Συνημμένα:

1. Πρόγραμμα Δράσης
2. Ομόφωνο ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει να παλεύει ενάντια στον κατακερματισμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, την επίθεση στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τον πολιτισμό ως δημόσιο αγαθό. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται υπέρ του επιστημονικού προσωπικού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, για τα μισθολογικά, υπαλληλικά, επιστημονικά και κοινωνικά δικαιώματα των αρχαιολόγων και συναφών ειδικοτήτων που εργάζονται σε αυτήν. 

Αποφασίζουμε:
-ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για την μισθολογική μας αναβάθμιση. Στις 21 Μαΐου, μαζί με όλο το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα, απαιτούμε:
  1. Οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο, προκειμένου να αντιμετωπισθεί στοιχειωδώς η ακρίβεια κι ο πληθωρισμός.
  2. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΔΩ και ΤΩΡΑ των ΔΩΡΩΝ
  3. Συλλογικές συμβάσεις για τους μισθούς μας
  4. Κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016 – 17
  5. Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας
  6. Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000€
  7. Αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας
  8. Να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους υπαλλήλους όλοι οι κρίσιμοι δημόσιοι φορείς (υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ασφάλιση κ.α) και να αναβαθμιστούν όλες οι αναγκαίες υποδομές.
Για τον κλάδο μας επιπλέον απαιτούμε:
 
- την καταβολή της υπερωριακής απασχόλησης σε όλες τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και πρόβλεψη της πληρωμής τους στον ετήσιο προϋπολογισμό

-την μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί βαθμολογικά

- την επαναφορά ερευνητικού επιδόματος-επιδόματος βιβλιοθήκης για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του κλάδου

- τον ενιαίο και διαφανή τρόπο καταβολής επιδομάτων για τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων

- την θεσμοθέτηση ειδικού μισθολογίου-βαθμολογίου για τον κλάδο

- τη στελέχωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με όλες τις ειδικότητες σε όλη τη χώρα για να μπορέσουμε να κάνουμε με αξιοπρέπεια τη δουλειά μας
Εξουσιοδοτούμε το ΔΣ να προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και απεργιακή κινητοποίηση για να επιβάλλει εξελίξεις στην κατεύθυνση της μισθολογικής και υπαλληλικής μας αναβάθμισης, με βάση το πλαίσιο αιτημάτων του Συλλόγου.
 
-Η μετατροπή των πέντε μεγάλων δημόσιων αρχαιολογικών Μουσείων σε ΝΠΔΔ, με τον Ν. 5021, έδειξε ήδη τα οικτρά αποτελέσματα του κατακερματισμού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, για τα μουσεία, για τους υπαλλήλους, για τα κονδύλια του δημοσίου και για τους πολίτες. Είμαστε αντίθετοι και αντίθετες σε κάθε προσπάθεια κατακερματισμού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με τη μετατροπή αρχαιολογικών χώρων ή Μουσείων σε ΝΠΔΔ. Εξουσιοδοτούμε το ΔΣ να προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και απεργιακή κινητοποίηση για να εμποδίσει την εξέλιξη αυτή.

-Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια εκ νέου αλλαγής Οργανισμού και ιδιαίτερα στην πρόθεση περαιτέρω συρρίκνωσης των Υπηρεσιών προστασίας των μνημείων, με την πρόθεση ενοποίησης της ΓΔΑΠΚ με τη ΓΔΑΜΤΕ. Εξουσιοδοτούμε το ΔΣ να προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και απεργιακή κινητοποίηση για να εμποδίσει την εξέλιξη αυτή.

-Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια κατάργησης της αυτεπιστασίας, εισαγωγής εργολαβιών στο ανασκαφικό έργο και στην πιθανότητα ίδρυσης ιδιωτικών εταιρειών ή Νομικών Προσώπων για ανασκαφές και εν γένει αρχαιολογικό έργο. Εξουσιοδοτούμε το ΔΣ να προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και απεργιακή κινητοποίηση για να εμποδίσει την εξέλιξη αυτή.

-Απαιτούμε την άμεση διενέργεια κρίσεων για όλες τις θέσεις ευθύνης με ισότιμη συμμετοχή όλων των συναδέλφων.

-Απαιτούμε την πρόσληψη επαρκούς μόνιμου προσωπικού για τις ανάγκες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Συγκροτούμε κοινό μέτωπο με τα άλλα σωματεία του ΥΠΠΟ και τα σωματεία των έκτακτων, με σκοπό να προγραμματιστούν κοινές κινητοποιήσεις για την κάλυψη των αναγκών σε μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων στο ΥΠΠΟ.

 
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στην συναδέλφισσα και γενική γραμματέα του Συλλόγου Ε. Γιατρουδάκη, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με απειλές και  διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον της αλλά και κατά άλλων μελών της διοίκησης (2017-2019) του ΤΑΥΠΥΠΠΟ.

Η συναδέλφισσα άσκησε τα καθήκοντα της στη διοίκηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και συνέβαλε στην τακτοποίηση και τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του Ταμείου, στη διαφάνεια και στην οικονομική εξυγίανσή του. Μετά από ενέργειες του προεδρείου του ΔΣ και της διευθύντριας του Ταμείου διενεργήθηκε διαχειριστικός έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές και αναδείχθηκαν τα οικονομικά σκάνδαλα των προηγούμενων διοικήσεων του Ταμείου, μεταξύ των οποίων:

(α) Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, αποφασίστηκε η παραπομπή σε δίκη δεκατεσσάρων (14) κατηγορούμενων, για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της πλαστογραφίας και της ηθικής αυτουργίας σε αυτή, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και της υπεξαίρεσης. Πρόκειται για τη σκανδαλώδη υπόθεση των εικονικών δανείων, που χορηγούσε το Ταμείο κατά την περίοδο 2012-2014 σε υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία  ουδέποτε είχαν λάβει οι ίδιοι και ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή τους, και από την οποία υπόθεση το Δημόσιο ζημιώθηκε κατά το ποσό των 282.500 ευρώ.

(β) Η Έκθεση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ελέγχου του Τμήματος Α΄ Εκτάκτων Ελέγχων κατόπιν διενέργειας έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου που έγινε στο Ταμείο και αφορούσε την περίοδο από την 01/01/2005 έως την 31/12/2016  ανέδειξε, μεταξύ άλλων, πληρωμές για δαπάνες μη νόμιμες και εκτός σκοπού του Ταμείου συνολικού ύψους 45.509.505,89€, μεταξύ άλλων, και για δαπάνες για τις ανάγκες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων. Η ως άνω Έκθεση αφού απεστάλη στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την διερεύνηση πλήθους ευρημάτων της αρμοδιότητας του, οδήγησε στο σχηματισμό δικογραφίας για απιστία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση των προηγούμενων Διοικήσεων του Ταμείου.

(γ) Η υπόθεση για την υπεξαγωγή των βιβλίων πρωτοκόλλου τριών ετών (2015-2017) και των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου εκδικάστηκε από το Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, όπου κηρύχθηκε ένοχος ο πρώην και επί 15ετία (2002-2017) διευθυντής του Ταμείου με ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή.

Η Γ.Σ. του ΣΕΑ της 20/5/2024 καταγγέλλει τις ασταμάτητες και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις που δέχεται η συνάδελφός μας με την άσκηση προσχηματικών και αβάσιμων ΕΔΕ ή άλλων διώξεων. Δηλώνουμε ότι η προσπάθεια φίμωσης και τρομοκράτησης συνδικαλιστικών εκπροσώπων που υπερασπίστηκαν με σθένος την ορθή λειτουργία ενός δημόσιου φορέα και παράλληλα υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα του Δημοσίου δεν θα περάσει.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην συναδέλφισσα που κλήθηκε να βγάλει εις πέρας ένα τιτάνιο έργο  και ζητούμε να σταματήσει κάθε εκδικητική δίωξη εναντίον της με την απαλλαγή της από το βάρος των ψεύτικων και συκοφαντικών κατηγοριών που εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες.