ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,    6/2/2024
Αρ. Πρωτ.: 52
                                                                                                                 
Προς: Τα μέλη του ΣΕΑ
 
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην κυβερνητική προσπάθεια ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων
 
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην κυβερνητική προσπάθεια ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η κυβερνητική πρωτοβουλία νομοθέτησης, όπως έχει ανακοινωθεί, αμφισβητεί ρητά την ισχύ του Συντάγματος της χώρας.

Το άρθρο 16 του Συντάγματος προβλέπει ρητά ότι: «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση... Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί… Η σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται». Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο «ερμηνείας» στη ρητή απαγόρευση του Συντάγματος, τυχόν αλλαγή της οποίας απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία και αναθεωρητική Βουλή. Κάθε άλλη αντιμετώπιση ανοίγει το δρόμο σε αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και επικίνδυνες ατραπούς.

Τυχόν νομιμοποίηση λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων θα επιφέρει την πλήρη εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει σε συρρίκνωση και υποβάθμιση των δημόσιων Πανεπιστημίων. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει στην καθιέρωση διδάκτρων στα δημόσια Πανεπιστήμια, αλλά και γενικότερα στην αντιμετώπιση της γνώσης και της εκπαίδευσης ως «εμπορεύματος», με παρεπόμενη συνέπεια το πλήγμα στην ελεύθερη ακαδημαϊκή έρευνα και την υποβάθμιση ιδίως των ανθρωπιστικών σπουδών.

Αντί να «αναβαθμιστούν» τα δημόσια Πανεπιστήμια, όπως ισχυρίζονται οι υποστηριχτές της συνταγματικής εκτροπής, θα κληθούν να μοιραστούν την ισχνή κρατική χρηματοδότηση, αλλά και την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια και κονδύλια για έρευνα, με τα ιδιωτικά. Τα πανεπιστήμια κύρους -όπως άλλωστε και τα Μουσεία- πουθενά στον κόσμο δεν είναι «αυτοχρηματοδοτούμενα» ή χρηματοδοτούμενα μόνο από την «ελεύθερη αγορά» ή μόνο από τα δίδακτρα. Τα μεγάλα πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού είναι ιδρύματα που βασίζονται σε πολύ μεγάλα κληροδοτήματα, ενώ χρηματοδοτούνται από κράτη και δημόσιους φορείς, τόσο για την λειτουργία τους όσο και για τα ερευνητικά τους προγράμματα.
Ιδιαίτερα ως προς την επιστήμη της Αρχαιολογίας, που υπηρετεί ο κλάδος μας, πραγματικά προβλήματα αποτελούν σήμερα τόσο η πολιτική της υποχρηματοδότησης του δημόσιου Πανεπιστημίου  όσο και της υποστελέχωσης και συρρίκνωσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, καθώς υποβαθμίζουν και καθιστούν μη θελκτικές τις αρχαιογνωστικές σπουδές και δυστοπικό το εργασιακό μέλλον των πτυχιούχων των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, όπως και όλων φορέων έρευνας στους οποίους ανήκει και η Αρχαιολογική Υπηρεσία, σημαίνει την αύξηση της χρηματοδότησης, την επαρκή στελέχωση, την ενίσχυση των υποδομών, την έμφαση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και όχι μόνο σε αυτά που θεωρούνται «κερδοφόρα», την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων επιστημόνων, την ελευθερία στην ακαδημαϊκή έρευνα και την προαγωγή  επιστήμης για τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Καλούμε την κυβέρνηση να μην καταθέσει σχέδιο νόμου που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το Σύνταγμα.

Στηρίζουμε το συνημμένο κάλεσμα του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ για τις 8 Φεβρουαρίου για στάση εργασίας και συμμετοχή στο πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.